اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 447998

شناسه ملی: 14003825422

تاریخ ثبت: 1392/10/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

کد پستی: 1969833691

آدرس: تهران ، میدان ونک ، خیابان ولیعصر ، خیابان نگار ، ساختمان نگار ، پلاک 2485 ، طبقه 22 ، واحد 1 ،

تاریخ تاسیس: 1392/10/14

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/10/14:

100,000,000 ریال

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 95 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی 101004XXXX5 به سمت بازرس اصلی و موسسه رهنو حساب مبین به شناسه ملی 140067XXXX8 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ 970202XXXX61291 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/06:

پیرو آگهی صادره بشماره 139630XXXX01109912 مورخ 5/10/96 آقای امین امیر شریفی بشماره ملی 008188XXXX بسمت مدیرعامل (خارج از هییت مدیره) انتخاب گردید که بدینوسیله اصلاح گردید. پ 961206XXXX63626 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/06/1396 و نامه شماره 265362/96 مورخ 26/09/1396 مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید در 91 ماده و 28 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ 961104XXXX82771 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 31/03/1396 و بموجب مجوز شماره 265348/96 مورخ 26/09/1396 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آدرس شرکت به: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ سعادت آباد ـ بلوار فرهنگ ـ خیابان پیوند دوم ـ پلاک 8 طبقه سوم ـ کدپستی 199774XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 961023XXXX49708 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/05:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسام میرآرمندهی به شماره ملی 045341XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی 128949XXXX به نمایندگی از شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی 102603XXXX0 به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای امین امیر شریفی به شماره ملی 008188XXXX (خارج از هییت مدیره) برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. همچنین اوراق و اسناد عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر است. پ 961005XXXX25758 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/10/1395 و مجوز شماره ی 113752/96 مورخه 6/2/96 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: تصدی قراردادن اطلاعات و محتوای دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از آنها در قالب دیجیتال دارای مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در موضوعات مختلف در معرض عرضه از طریق حاملهای دیجیتال نظیر الواح فشرده و تصدی قراردادن محتوای دیجیتال دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از آنها در معرض دسترس عم ـ وم از طریق شبکه گسترده جهانی و شبکه ملی اطلاعات و از طریق سامانه پیامک انبوه و شبکه تلفن هوشمند مخابرات دارای مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. ـ ایجاد و توسعه بستر ارایه و توزیع برنامه های کاربردی تلفن همراه، توسعه برنامه های کاربردی مربوطه و فراهم آوردن زیرساختهای مورد نیاز برای درآمدزایی در بستر فوق الذکر و ارایه خدمات در این رابطه که شامل راه اندازی، فروش و بهره برداری از برنامه های کاربردی تلفن همراه، فروشگاه برنامه های کاربردی و همچنین شرکت در مناقصات مربوط می گردد. ـ ارایه خدمات بازاریابی مجاز غیرالکترونیکی، غیرهرمی و غیرشبکه ای. ـ خرید و فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و خدمات مجاز. ـ توسعه، فروش، مشاوره، تجزیه و تحلیل، نظارت فنی، پیاده سازی، پشتیبانی و نگهداری فنی و عرضه خدمات مربوط به سیستمهای یکپارچه سازمانی، سیستم های مدیریت ارتباط با مشتریان، اتوماسیون انبار و توزیع کالا. ـ ارایه خدمات مشاوره مدیریت در خصوص مدیریت استراتژیک، مدیریت منابع انسانی، بازاریابی مجاز (غیرهرمی، غیرالکترونیکی و غیرشبکه ای)، توسعه خدمات نوین فنی، طراحی، پیاده سازی و بهینه سازی فرآیندها. ـ افتتاح حسابهای بانکی و اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی یا خارجی برای شرکت. ـ شرکت در مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و عقد قراردادها با سازمانها، نهادها، ادارات و شرکتها و موسسات دولتی و غیردولتی در زمینه موضوع فعالیت شرکت. ـ ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور در زمینه موضوع فعالیت شرکت. شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی. ـ انجام فعالیتهای مجاز تجاری و بازرگانی و اقتصادی، خرید و فروش کالاها و خدمات مجاز، اخذ و اعطای نمایندگی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی. پ 960223XXXX47175 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 31/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ملی 101004XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ملی 101004XXXX5 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 29/12/1394 به تصویب رسید. پ 951208XXXX85626 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای سیدسعید رحمانی خضری به نمایندگی از شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس به شماره ملی 004650XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای امین رضا وهوش اصفهانی به نمایندگی از شرکت رهنما کامیابان نخستین به شماره ملی 128949XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای حسام میرآرمندهی به شماره ملی 045341XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. پ 951019XXXX52400 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1393 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران ش.م 101004XXXX0 بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام ش.م 101004XXXX5 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی 102603XXXX0 و شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس به شناسه ملی 103206XXXX6 و آقای حسام میرآرمندهی به کد ملی 045341XXXX . پ 951013XXXX55723 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ترازنامه، حساب سود و زیان، منتهی به 10 دی ماه 1393 به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی 101004XXXX5 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. پ 941224XXXX12892 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/02/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 25/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی 101004XXXX0 به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی 101004XXXX5 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ 940216XXXX19984 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/02/01:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 04/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هییت مدیره کلیه اختیارات خود مندرج در بند 41 . 3 اساسنامه را به مدیرعامل تفویض می نماید. پ 940201XXXX54171 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/10/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/09/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده 50 اساسنامه به شرح ذیل تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تاسیس شرکت است. پ 931021XXXX51150 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/05/27:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران، میدان ونک، خیابان ولیعصر،خیابان نگار،ساختمان نگار، پلاک 2485 ، طبقه 22 ، واحد 1 ، کدپستی 196983XXXX تغییر یافت. پ 930527XXXX77938 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/04/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران شناسه ملی 101005XXXX9 به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد ثابت مظفری کد ملی 003880XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند ـ آقای سید سعید رحمانی خضری ک م 004650XXXX به نمایندگی از شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس ش م 103206XXXX6 ـ آقای امین رضا وهوش اصفهانی ک م 128949XXXX به نمایندگی از شرکت رهنما کامیابان نخستین ش م 102603XXXX0 ـ آقای حسام میرآرمندهی ک م 045341XXXX پ 930431XXXX29748 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/04/30:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای سید سعید رحمانی خضری ک م 004650XXXX به نمایندگی از شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای امین رضا وهوش اصفهانی ک م 128949XXXX به نمایندگی از شرکت رهنما کامیابان نخستین به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای حسام میرآرمندهی ک م 045341XXXX به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها، عقود اسلامی، تصمیمات، مجوزها و معاملات به امضا مدیرعامل و یکی دیگر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری به امضا مدیرعامل به تنهایی، همراه با مهر شرکت معتبر خواهند بود. در غیاب مدیرعامل، امضا رییس هییت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. پ 930431XXXX66882 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/04/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده 31 اساسنامه به عبارت «شرکت بوسیله هییت مدیره ای مرکب از سه ( 3 ) عضو که به شرح مقرر در قانون تجارت انتخاب می شوند اداره خواهد شد» اصلاح گردید. پ 930431XXXX31527 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/10/14:

در تاریخ 14/10/92 به شماره ثبت 447998 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی 140038XXXX2 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: موضوع شرکت: ایجاد و توسعه بستر ارایه و توزیع برنامه های کاربردی تلفن همراه، توسعه برنامه های کاربردی مربوطه و فراهم آوردن زیرساخت های مورد نیاز برای درآمدزایی در بستر فوق الذکر و ارایه خدمات در این رابطه که شامل راه اندازٍی، فروش و بهره برداری از برنامه های کاربردی تلفن همراه، فروشگاه برنامه های کاربردی و همچنین شرکت در مناقصات مرتبط ارایه خدمات بازاریابی مجاز غیرالکترونیکی، غیرهرمی و غیرشبکه ای خرید و فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و خدمات مجاز توسعه، فروش، مشاوره، تجزیه و تحلیل، نظارت فنی، پیاده سازی، پشتیبانی و نگهداری فنی و عرضه خدمات مربوط به سیستم های یکپارچه سازمانی، سیستم های مدیریت ارتباط با مشتریان، اتوماسیون انبار و توزیع کالا ارایه خدمات مشاوره مدیریت در خصوص مدیریت استراتژیک، مدیریت منابع انسانی، بازاریابی مجاز (غیرهرمی، غیرالکترونیکی و غیرشبکه ای) توسعه خدمات نوین فنی، طراحی، پیاده سازی و بهینه سازی فرآیندها افتتاح حساب های بانکی و اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی یا خارجی برای شرکت شرکت در مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و عقد قرارداد با سازمان ها، نهادها، ادارات و شرکتها و موسسات دولتی و غیردولتی در زمینه موضوع فعالیت شرکت ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور در زمینه موضوع فعالیت شرکت شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی و انجام فعالیتهای مجاز تجاری و بازرگانی و اقتصادی، خرید و فروش کالاها و خدمات مجاز، اخذ و اعطای نمایندگی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، انجام تمامی فعالیتهای مذکور در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح صورت خواهد پذیرفت. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران شهرک غرب، خیابان حسن سیف، کوچه دهم، پلاک 5 کدپستی 146673XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/100 ریال منقسم به 000/000/1 سهم 100 ریالی که تعداد 000/000/1 سهم با نام و 0 سهم آن بی نام می باشد که مبلغ 000/000/100 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 99/92/1005 مورخ 21/8/92 نزد بانک خاورمیانه شعبه مهستان پرداخت گردیده است. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: 1 شرکت رهنما کامیابان نخستین به سمت رییس هییت مدیره عضو اصلی 2 حسام میرآرمندی به سمت مدیر عامل عضو اصلی 3 ساسان رهنما به سمت نایب رییس هییت مدیره عضو اصلی به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چکها سفته ها بروات قراردادها عقود اسلامی تصمیمات مجوزها و معاملات به امضای مدیر عامل و یکی دیگر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و اداری به امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیر عامل امضای رییس هییت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سید سعید رحمانی خضری به شماره ملی 004650XXXX به عنوان بازرس اصلی فرید خواهشی حسن کیاده به شماره ملی 273995XXXX به عنوان بازرس علی البدل روزنامه کثیرالانتشار شرکت دنیای اقتصاد پ 1758344 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی