اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 45419

شناسه ملی: 10260633818

تاریخ ثبت: 1390/07/04

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/07/04

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/07/04:

63,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 4/7/90 تحت شماره 45419 و شناسه ملی 102606XXXX8 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 4/7/90 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: تولید و پخش انواع لوله و اتصالات پلی اتیلن و پلی پروپلین و اجرای تاسیسات حرارتی و برودتی، اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی، صندوق تعاون و دیگر موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، اخذ کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی از دولت، اشخاص حقیقی و حقوقی، تودیع وجوه بحساب سپرده بلند مدت و کوتاه مدت در بانک ها و یا صندوق تعاون کشور، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت های تعاونی، سرمایه گذاری و خرید سهام اتحادیه مربوطه و یا سایر شرکتها و موسسات عمومی، تعاون و یا خصوصی، مشارکت دادن اعضا و خصوصاً مدیران تعاونی در دوره های آموزشی تخصصی، سمینارها، همایش ها و نمایشگاه های تخصصی برای ارتقا سطح تولید و خدمات، تبصره 1 ـ در صورتیکه برای انجام هر یک از فعالیتهای موضوع تعاونی نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشد تعاونی مکلف به اخذ آن است. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان اصفهان شهر اصفهان گز برخوار خیابان فردوسی تلفن 091395XXXX5 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/63 ریال منقسم به بیست و یک سهم 000/000/3 ریالی که تعداد بیست و یک سهم بانام می باشد که مبلغ 000/000/21 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 6/1425 مورخ 1/6/90 نزد بانک توسعه تعاون شعبه برخوار پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای محمدرضا معینی کربکندی بسمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای حبیب اله معینی کربکندی بسمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ. آقای حمزه معینی کربکندی عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) 4 ـ 5 ـ خانم نازنین معینی بسمت منشی هییت مدیره به عنوان اعضا هییت مدیره بمدت 3 سال انتخاب گردیدند. 5 ـ 5 ـ آقای حبیب اله معینی کربکندی بسمت مدیرعامل بمدت 2 سال انتخاب گردید. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای حبیب اله معینی کربکندی (مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره) و آقای محمدرضا معینی کربکندی (رییس هییت مدیره) و در غیاب آقای محمد رضا معینی کربکندی با امضا خانم نازنین معینی (منشی هییت مدیره) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است کلیه اوراق عادی و نامه ها با امضا آقای حبیب اله معینی کربکندی (مدیرعامل) معتبر خواهد بود. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای سعید هاشمیان به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ آقای ابراهیم هاشمیان به عنوان بازرس علی البدل رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی