اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1388/11/13

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/11/13

کد پستی: 7554136399

آدرس: 1 کیلومتری پلیس راه کنگان

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه تقاضانامه و اساسنامه در تاریخ 13/11/88 تحت شماره 531 به شناسنامه ملی 108617XXXX9 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ فوق از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی میشود. 1 موضوع شرکت: تولید انواع نشا گلخانه ای و واردات و صادرات آنها اعم از گوجه فرنگی، خیار سبز و صیفی جات مرکبات و قارچ و غیره تاسیس سوله های گلخانه ای و عملیات و راه اندازی آبیاری تحت فشار واردات سم، کود، بذر گوجه فرنگی 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: 1 کیلومتری پلیس راه کنگان کدپستی 755413XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون و پانصد هزار ریال منقسم به سی و پنج سهم سیصد هزار ریالی با نام که مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال آن طی گواهی شماره 25/1606 مورخه 4/11/1388 بانک توسعه تعاون شعبه دیر پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام میباشد. 5 اولین مدیران شرکت: آقای ابوالحسن فخرایی به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمد اندرخوار به سمت نایب رییس هییت مدیره خانم ندا فخرایی به سمت منشی هییت مدیره و حیدر فخرایی عضو علی البدل برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند و آقای ابوالحسن فخرایی به سمت مدیر عامل برای مدت 2 سال انتخاب گردید. 6 دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و برات و اوراق بهادار بانکی با امضا نایب رییس یا منشی به اتفاق مدیر عامل با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد و اوراق عادی و نامه های عادی با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر میباشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه شرکت. 8 بازرسی اصلی و علی البدل: ناهید فخرایی به عنوان بازرس اصلی و میمد فخرایی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 9 روزنامه کثیرالانتشار پیغام جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت اسناد و املاک شهرستان دیر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی