اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 419591

شناسه ملی: 10320715082

تاریخ ثبت: 1390/09/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 1453683377

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران ستارخان خ خسرو شمالی خ سازمان آب ساختمان کسری پلاک 154 ط 3 واحد 9

تاریخ تاسیس: 1390/09/19

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/09/19:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 19/09/1390 تحت شماره 419591 و شناسه ملی 103207XXXX2 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 19/09/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: طراحی، توسعه، استقرار، راه اندازی و پشتیبانی فنی راهکارهای مبتنی بر سخت افزار ـ طراحی، پشتیبانی فنی اجرای شبکه های داخلی کامپیوتر سخت افزاری و الکتریکی کلیه ارگانها و سازمانهای دولتی و خصوصی ـ طراحی و پشتیبانی فنی و اجرای سیستم های ایمنی و دوربین های مداربسته ـ طراحی و پشتیبانی فنی و اجرای سیستم های اتوماسیون اداری ـ خرید و فروش و صادرات و واردات و پخش و پشتیبانی فنی سخت افزار و تجهیزات الکترونیک ـ طراحی و توسعه و پشتیبانی فنی طرحها و مطالعات و امکان سنجی ـ برگزاری همایش ها و سمینارهای تخصصی در خصوص فعالیت شرکت ـ مشاوره و طراحی و اجرای سیستم های شبکه های داخلی کامپیوتری ـ پیاده سازی شبکه های نوین رایانه ای داخلی و تحلیل سیستم و پشتیبانی فنی شبکه های داخلی کامپیوتری ـ اجرا و طراحی و تجهیز سالن های همایش و کنترل فنی و نصب تجهیزات مکانیکال و الکتریکال، خدمات پس از فروش آن ـ خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتها و موسسات داخلی و خارجی ـ شرکت در نمایشگاههای بین المللی تخصصی و غیرتخصصی داخل و خارج از کشور ـ اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و کلیه امور مجاز مرتبط با موضوع شرکت و مطابق با قانون تجارت که در روند توسعه و اهداف شرکت موثر باشد. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت : 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران ستارخان ـ خ خسرو شمالی ـ خ سازمان آب ساختمان کسری پلاک 154 ط 3 واحد 9 ـ کدپستی 145368XXXX 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 303 س 332 مورخ 09/09/1390 نزد بانک توسعه تعاون شعبه مستقل مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ خانم مونا درویشی به شماره ملی 212255XXXX به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ خانم گلی رضایی به شماره ملی 212266XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ آقای مهدی رضایی به شماره ملی 224974XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای مهدی رضایی به شماره ملی 224974XXXX به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا متفق رییس هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ خانم سمانه سادات حسینی فر به شماره ملی 226951XXXX به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ آقای علی حسینی فر به شماره ملی 226984XXXX به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی