اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 388488

شناسه ملی: 10320385380

تاریخ ثبت: 1389/08/05

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/08/05

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران خ ولیعصر ک شهید موسوی

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/08/05:

50,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 5/8/1389 تحت شماره 388488 و شناسه ملی 103203XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 5/8/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور مربوطه به حوزه فناوری اطلاعات در صنعت نفت اعم از خرید و پشتیبانی ـ طراحی شبکه ساخت و پشتیبانی تجهیزات رایانه ای انتقال تکنولوژی ـ برگزاری کلاسهای آموزشی در زمینه رایانه پس از اخذ مجوزهای لازم شرکت در مزایدات و مناقصات داخلی و خارجی خرید و فروش تجهیزات رایانه ای صنعت نفت به استثنای هرگونه فعالیت در زمینه بسته های نرم افزاری چندرسانه ای نشر دیجیتال حامل های دیجیتال از قبیل سی دی دی وی دی بلوری و مانند آنها و همچنین خدمات تجهیزات و نرم افزارهای مخصوص فعالیتهای یاد شده. 2 ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ولیعصر ک شهید موسوی پ 2 ط 2 کدپستی 116966XXXX4 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/50 ریال میباشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ خانم سمیرا کرانی به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ خانم فریده سلیمی به سمت عضو هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ خانم سمیرا کرانی به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی