اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/06/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/06/30

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/05/29:

با توجه به موادی از قانون تجارت و تاییدیه نام شماره 3757 ن 32 - 14/4/85 اداره کل ثبت شرکتها خلاصه ای از اظهارنامه و اساسنامه شرکت جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: 1 - موضوع شرکت: ارایه کلیه خدمات بازرگانی از قبیل صادرات و واردات کالاهای مجاز- اخذ نمایندگی از شرکتهای تولیدی- نصب و نگهداری تاسیس ات و خدمات نظافتی- انجام پروژه های آماری- خدمات حسابداری- اتوماسیون اداری- شرکت در پروژه های مخابراتی- جوشکاری صنعتی- انبارداری- تعمیرات و نقاشی ساختمان- مرمت و تعمیر آثار باستانی- ارایه خدمات در امر تولید قطعات- وسایل پیش ساخته و تجهیزات و مصالح و ملزومات ساختمانی و تاسیس ات مورد نیاز ادارات- سازمانها- نهادها- شرکتها- بانکها و موسسات خصوصی و دولتی. 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 - مرکز اصلی شرکت: اراک- خیابان شیخ فضل اله نوری- روبروی بانک کشاورزی- کدپستی 7686 - 3 - 38149 4 - سرمایه اولیه: به مبلغ یک میلیون ریال نقدی منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که تمامی سرمایه طی گواهی مورخ 15/5/85 بانک کشاورزی شعبه دروازه شهرجرد به حساب جاری شماره 8036 به نام شرکت واریز شده و سرمایه تعهدی ندارد. 5 - اولین مدیران: آقای شاپور نجمیه زعیم به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و آقای مجید قریب امان آبادی به سمت نایب رییس و عضو هییت مدیره و خانم سمیه قریب امان آبادی به سمت رییس و عضو هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیر عامل و نایب رییس و مهر شرکت معتبر است. 7 - اختیارات مدیر عامل : طبق مفاد اساسنامه می باشد. 8 - بازرسان شرکت: آقای مجید عسگری مصلح آبادی به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد آدینه ضامنجانی به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب شدند. رییس ثبت اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی