اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 66307

شناسه ملی: 14007960517

تاریخ ثبت: 1397/08/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1397/08/30

آدرس: استان خراسان رضوی شهرستان مشهد بخش مرکزی شهر مشهد محله شهید قرنی بلوار مجد -LSB- شهیدمنفرد 13 -RSB- خیابان شهیدمولایی -LSB- مجد 28 شهیدمهربان 4 -RSB- پلاک 96 طبقه اول

کد پستی: 9184884847

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/08/30:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/30:

تاسیس شرکت سهامی خاص عمران فرتاک مشهد درتاریخ 30/08/1397 به شماره ثبت 66307 به شناسه ملی 140079XXXX7 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :طرح ، محاسبه ، نظارت و اجرای کلیه عملیات فنی و خدمات نظافتی و فضای سبز و تاسیسات شهری از قبیل احداث ساختمان و راه و باند و سد و شبکه های آب و فاضلاب و گاز رسانی و برق و مخابرات و صادرات و واردات درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان رضوی - شهرستان مشهد - بخش مرکزی - شهر مشهد-محله شهید قرنی-بلوار مجد[شهیدمنفرد 13 ]-خیابان شهیدمولایی[مجد 28 _شهیدمهربان 4 ]-پلاک 96 -طبقه اول- کدپستی 918488XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 1000 سهم 1000 ریالی تعداد 1000 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 8558229 مورخ 10/06/1397 نزد بانک ملی شعبه پریشاد با کد 8558 پرداخت گردیده است اعضا هییت مدیره آقای مهدی چناری به شماره ملی 093894XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای حمید رضا چناری به شماره ملی 093963XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای وحید چناری به شماره ملی 094674XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد اور رسمی و بانکی و اوراق عادی و اداری با امضا آقای حمیدرضا چناری همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم مریم مالدار محمد حسن زاده مشهدی به شماره ملی 092018XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم زهرا چوپانی به شماره ملی 094150XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار حمایت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی