اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 309358

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/08/13

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/08/13

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران شهران خ طوقانی نور 15

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/08/13:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 13/8/1386 تحت شماره 309358 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 13/8/1386 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیر الانتشار ابرار آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: ارایه کلیه خدمات پیمانکاری ساختمان از قبیل طرح و اجرا و ساخت و ساز ابنیه فلزی و بتنی انجام امور سفتکاری ساختمان انجام کلیه امور تاسیسات ساختمان از قبیل تاسیسات حرارتی و برودتی لوله کشی آب وگاز و برق خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران شهران خ طوقانی نور 15 ـ پ 6 ـ واحد 4 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 000/10 ریالی که تعداد 100 سهم با نام می باشد که مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 301/2956 مورخ 26/7/1386 نزدبانک مسکن شعبه آبشناسان پرداخت گردیده است الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای محمود سنگانی به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای مسعود تدینی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای مجید تدینی به سمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای حمید پوررمضان به سمت عضو هییت مدیره. 5 ـ 5 ـ آقای مجید تدینی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 1 ـ آقای منصور بهادر به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 2 ـ خانم ایران چاوشی زاده موسی به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی