اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 1703

شناسه ملی: 14006695164

تاریخ ثبت: 1396/01/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1396/01/20

آدرس: یزد اکبرآباد کوچه شهیدنصیری کوچه 72 -LSB- شهید مهدی قافی -RSB- پلاک 73 طبقه همکف

کد پستی: 8916788437

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/01/20:

1,400,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/01/20:

تاسیس موسسه غیرتجاری حقوقی و داوری پیام آوران عدل داد آفرین درتاریخ 20/01/1396 به شماره ثبت 1703 به شناسه ملی 140066XXXX4 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:ارایه خدمات حقوقی، مشاوره حقوقی درمراجع قضایی، اداری، مالی، انتظامی، دادگاههای خانواده، شهرداری ها و کمیسیون ماده 5 و ماده 100 ، دادگاههای انقلاب و مراجع مرتبط به تعزیرات حکومتی، مراجع مالیاتی، دیوان عدالت اداری و همچنین اداره کارو امور اجتماعی - وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و موازین بین المللی و انجام امور داوری اعم از داخلی و بین المللی و همچنین نظارت بر امور قراردادها در قوانین موجود از قبیل پیمانی و غیره با اشخاص حقیقی و حقوقی-انجام کلیه دعاوی خانوادگی و کیفری و مشارکت و اخذ و اعطای نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی- شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات مرتبط- اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکهای خصوصی و دولتی و موسسات مالی اعتباری و قبولی داوری و معرفی داوران در مراجع داوری داخلی و بین المللی جهت رفع اختلافات بین اطراف دعوا در خارج از دادگاه تصنیف و تالیف و تدوین و ویرایش مقالات و متون حقوقی و ترجمه غیررسمی این متون ارایه خدمات مشاوره و ارشادی و برگزاری دوره های کارآموزی جهت دانشجویان و کارآموزان رشته حقوق وفق ضوابط مقرر شرکت در همایش ها سمینار ها و کنفرانس های حقوقی اعم از داخلی و خارجی برقراری رابطه حقوقی با موسسات حقوقی دیگر اعم از درون مرزی و برون مرزی جهت تبادل نظر و مشاورت ها و همکاری های مشترک فی مابین و انجام کلیه فعالیتها پس از اخذ مجوزهای لازم میباشد- مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:یزد--اکبرآباد-کوچه شهیدنصیری-کوچه 72 [شهید مهدی قافی]-پلاک 73 -طبقه همکف-- کدپستی 891678XXXX سرمایه شرکت: 1 , 400 , 000 ریال می باشد.اولین مدیران:آقای رضا زینلی ندوشن به شماره ملی 443324XXXX به سمت عضو هییت مدیره - عضو اصلی -آقای مرضیه دهقانی طزنج به شماره ملی 443343XXXX به سمت عضو هییت مدیره - عضو اصلی-آقای وحیده ابویی مهریزی به شماره ملی 443343XXXX به سمت عضو هییت مدیره - عضو اصلی -آقای سید جواد سبز به شماره ملی 443364XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره-آقای کوثر جعفری ندوشن به شماره ملی 443369XXXX به سمت عضو هییت مدیره - عضو اصلی -آقای حسینعلی ابویی مهریزی به شماره ملی 446919XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل-آقای جلیل پور باقری به شماره ملی 542975XXXX به سمت عضو هییت مدیره - عضو اصلی به مدت نامحدود انتخاب شدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه و سایرنامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه-درضمن ثبت موضوع به منزله صدور پروانه فعالیت نمیباشد. ش 960120XXXX72169 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی