اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10610120548

تاریخ ثبت: 1391/06/21

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1391/06/21

آدرس: 13 استان کردستان شهر سنندج خیابان طالقانی کوچه داریوش

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/06/21:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 21/06/1391 و شناسه ملی 106101XXXX8 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 21/06/1391 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار جمهوری اسلامی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: انجام فعالیت در زمینه کامپیوتر و حوزه فناوری اطلاعات IT شامل برنامه های چند رسانه ای و مولتی میدیا برنامه نویسی شبکه طراحی وب وب سایت و انجام طرح های تحقیقاتی و پژوهشی و انجام آنها در زمینه رایانه و IT صادرات و واردات کلیه تجهیزات رایانه ای و نگهداری و تعمیرات و نصب دوربین مدار بسته. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان کردستان شهر سنندج خیابان طالقانی کوچه داریوش پلاک 35 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام میباشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 163 701 2601 مورخ 21/4/91 نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سنندج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای محمد جمیل حسنی به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 خانمهاجر بیوس به سمت نایب رییس هیت مدیره. 3 5 آقای رامین حسنی به سمت عضو هییت مدیره. 4 5 آقای رامین حسنی به سمت مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار ازقبیل چک سفته بروات عقود اسلامی به امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و نامه ها باامضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 آقای کیومرث سبحانی به عنوان بازرس اصلی 2 8 خانم حفصه سبحانی به عنوان بازرس علی البدل رییس ثبت سنندج واحد ثبتی سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی