اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/05/06

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/05/06

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت مزبور در تاریخ 6/5/84 به شماره 6009 در این اداره به ثبت رسیده اینک خلاصه اظهارنامه و اساسنامه آن جهت اطلاع عموم به شرح زیر در روزنامه رسمی کشور و روزنامه کثیرالانتشار کیهان درج میگردد. 1 - موضوع شرکت: خدماتی و بازرگانی 2 - مرکز شرکت: همدان خیابان پاستور کوچه عزیزی کوچه صایمین مجتمع سبز بلوک یک واحد 103 3 - مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 4 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم با نام ده هزار ریالی که سیصد و پنجاه هزار ریال آن پرداخت و بقیه در تعهد سهامداران است 5 - مدیران و دارندگان حق امضا مجاز: آقای محمد صیدی مدیر عامل آقای احمد صیدی رییس آقای علی صیدی نایب رییس هر سه اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضا اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات با مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس نایب رییس با مهر شرکت می باشد. 6 - بازرسان شرکت: آقای اکبر حدادی به سمت بازرس اصلی و خانم فاطمه حدادی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی