اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 116

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/07/15:

برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 15/5/91 و صورت جلسه هییت مدیره مورخه 8/6/91 شرکت تعاونی زرین کارتن اربه ناو شماره ثبت 116 و شناسه ملی 107200220 که به تاییدیه نامه شماره 1987 تاریخ 4/7/91 اداره محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان سیاهکل تغییرات زیر بعمل آمده است: 1 صورتهای مالی از سال 81 الی 90 و پیش بینی بودجه سال 91 مورد تایید و تصویب قرار گرفت. 2 آقایان موسی خیراندیش و مهرداد فلاح وحدتی و شقایق خیراندیش به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و فرنگیس پورمحمدی به عنوان عضو علی البدل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. 3 خانم حمیده فلاح وحدتی به عنوان بازرس اصلی و ابوذر پورمحمدی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 4 آقای مهرداد فلاح وحدتی به سمت رییس هییت مدیره و خانم شقایق خیراندیش به سمت نایب رییس هییت مدیره و موسی خیراندیش به سمت منشی هییت مدیره برای مدت سه سال و آقای موسی خیراندیش از طرف هییت مدیره به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب و کلیه اسناد و املاک رسمی و تعهداور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار پس از تصویب هییت مدیره با امضا رییس هییت مدیره و مدیر عامل ممهور به مهر شرکت دارای اعتبارات و در غیاب رییس نایب رییس حق امضا خواهد داشت نامه ها و اوراق عادی با امضا مدیر عامل ممهور به مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. رییس ثبت اسناد و املاک سیاهکل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی