اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 8101

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/04/05

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/04/05

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت خدماتی تولیدی نارنجستان ساغری (سهامی خاص) که در تاریخ 5/4/86 تحت شماره 8101 در دفتر ثبت شرکتهای کرمان به ثبت رسیده و در تاریخ 5/4/86 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های تولیدی اعم از کشاورزی، صنعتی، خدماتی و انجام امور بازرگانی و صادرات و واردات کلیه کالاها و محصولات کشاورزی و تولیدات صنعتی در رابطه با شرکت و تشریک مساعی و سرمایه گذاری و امور شرکتهای مختلف علی الخصوص سورتینگ میوه جات و تولیدات کشاورزی پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی شرکت: کرمان، خیابان شهاب، نبش کوچه 55 ، طبقه اول 4 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که این مبلغ تماماً طی گواهی شماره 15/4214 مورخه 3/4/86 بانک صادرات شعبه جمهوری اسلامی پرداخت گردیده است. 5 - اولین مدیران شرکت: خانم ها مریم دانش طلب به سمت رییس هییت مدیره و سپیده یزدانپناه به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقایان آرش ایرانمنش به سمت مدیرعامل و یداله یزدانپناه و مجید یزدانپناه به سمت اعضای اصلی هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هییت مدیره مجتمعاً با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 - بازرس اصلی و علی البدل: خانم پریسا یزدانپناه به سمت بازرس اصلی و محسن ایرانمنش به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند. مسیول ثبت شرکتهای ثبت کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی