اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 43709

شناسه ملی: 14005662260

تاریخ ثبت: 1394/12/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

کد پستی: 7144765448

آدرس: جدید فارس شهرستان شیراز بخش مرکزی شهر شیراز ابریشمی کوچه 9 ابریشمی بن بست 2/9 ابریشمی پلاک 118 طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1394/12/11

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/09/18:

1,900,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/12/11:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- خانم الهه شفیعی به کد ملی 254000XXXX با پرداخت مبلغ 000 , 900 ریال به صندوق شرکت جز شرکا قرار گرفت در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/1 ریال به مبلغ 000/900/1 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه آنها پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد: آقای محمد کریم عزیزی دارای مبلغ 000 , 100 ریال سهم الشرکه آقای حامد عزیزی دارای مبلغ 000 , 900 ریال سهم الشرکه خانم الهه شفیعی دارای مبلغ 000 , 900 ریال سهم الشرکه ش 961003XXXX45305 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- محل شرکت از آدرس قبلی در شیراز به آدرس جدید:فارس - شهرستان شیراز-بخش مرکزی-شهر شیراز-ابریشمی-کوچه 9 ابریشمی-بن بست 2/9 ابریشمی-پلاک 118 -طبقه همکف - کدپستی 714476XXXX انتقال یافت و ماده 3 اساسنامه اصلاح گردید - موارد ذیل به موضوع شرکت اضافه شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: فعالیت پارکینگ داری با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور ش 961003XXXX43624 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/11:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود سبز گستر آتیه ارمغان در تاریخ 11/12/1394 به شماره ثبت 43709 به شناسه ملی 140056XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ـ موضوع شرکت: تنظیفات در منازل و ادارات دولتی وغیردولتی باغبانی تعمیر ونگهداری فضای سبز سرو دهی به مجالس جمع آوری زباله و بازیافت مواد ماشین نویسی و بایگانی تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات حرارتی و برودتی امور آشپزخانه و رستوران شامل تهیه وطبخ و توزیع غذا ـ خدمات عمومی شامل پیش خدمتی و امور آبدارخانه خدمات پاسخگویی تلفنی تعمیر و نگهداری از وسایل مخابراتی ابنیه خطوط راه آهن تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری (بغیر از امور رایانه) خدمات فنی خودرو ساختمانها تجهیزات ارتباطی شرکت در مناقصات و مزایدات شهرداری ها و دیگر ارگانهای دولتی وخصوصی تامین نیروی انسانی در رابطه با موضوع شرکت تامین ماشین آلات سبک وسنگین با رعایت قوانین ومقررات جاری کشور. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ مرکز اصلی شرکت: میدان مطهری مجتمع مسکونی رضوان بلوک چهل و هشت طبقه پنج واحد چهار کدپستی 718689XXXX ـ سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال می باشد. ـ اولین مدیران شرکت: آقای محمدکریم عزیزی به سمت رییس هییت مدیره دارنده 100000 ریال سهم الشرکه. 2 . آقای حامد عزیزی به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو اصلی و مدیرعامل دارنده 900000 ریال سهم الشرکه. برای مدت نامحدود انتخاب شدند. ـ دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و بانکی و قراردادها با امضا حامد عزیزی به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است اسناد عادی و نامه های اداری با امضا حامد عزیزی همراه با مهر شرکت معتبر است ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ش 941211XXXX13557 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی