اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 300772

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/04/31

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

آدرس: 1 3 استان تهران ، شهرستان تهران ، خاوران ، انتهای اتابک ، نرسیده به منصور ، خ ولیعصر ، خ شهید احمد صالحی ، ک مفتح ، ساختمان 24 واحدی شهرداری ،

تاریخ تاسیس: 1386/04/31

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/04/31:

100,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 31/04/1386 تحت شماره 300772 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 31/04/1386 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: فعالیت در زمینه طراحی، تولید، خرید و فروش و واردات و صادرات انواع محصولات سراجی و کیف زنانه و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و ایجاد و شرکت در کلیه همایشها و سمینارها و نمایشگاههای تخصصی و عمومی در داخل و خارج از کشور و مشارکت در زمینه تولید و ساخت انواع منسوجات چرمی و ایجاد و شرکت در کلیه نمایشگاههای تخصصی و عمومی داخلی و خارجی و هرگونه فعالیت مجازی که در رابطه با موضوع شرکت به نحوی سودآوری داشته باشد. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران، شهرستان تهران، خاوران، انتهای اتابک، نرسیده به منصور، خ ولیعصر، خ شهید احمد صالحی، ک مفتح، ساختمان 24 واحدی شهرداری، پ 10 ، ط 2 . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/100 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای محمد شاد به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای سعید ایرانی رهقی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای سیدمحمود میرشجاعی به سمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای محمد نبی غلامی به سمت عضو هییت مدیره. 5 ـ 5 ـ آقای سیدمحمود میرشجاعی به سمت مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر میباشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی