اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 20

شناسه ملی: 14008215621

تاریخ ثبت: 1397/12/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

کد پستی: 4997145136

آدرس: استان گلستان ، شهرستان مراوه تپه ، بخش مرکزی ، شهر مراوه تپه ، شهیدقوی دل ، خیابان آزادی ، کوچه آزادی 3 ، پلاک 0 ، طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1397/12/20

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/12/20:

1,080,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/20:

تاسیس موسسه غیر تجاری اتحادیه صنف لوازم التحریر لوازم یدکی و لاستیک فروشان شهرستان مراوه تپه درتاریخ 20/12/1397 به شماره ثبت 20 به شناسه ملی 140082XXXX1 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام وظایف مقرر در قانون و مقررات نظام صنفی،حمایت و حفظ حقوق صنفی اعضا،ایجاد و تحکیم اصول همکاری بین افراد صنفی،تلاش برای بهبود محیط کسب و کار،تعامل با دستگاههای دولتی،نهاد های عمومی غیردولتی و بخش خصوصی در راستای وظایف و اختیارات خود،همچنین تلاش در راستای ارتقا کیفی خدمات رسانی به مردم و اطلاع رسانی مناسب رسیدگی به شکایات دریافتی. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان گلستان، شهرستان مراوه تپه، بخش مرکزی، شهر مراوه تپه، شهیدقوی دل، خیابان آزادی، کوچه آزادی 3 ، پلاک 0 ، طبقه همکف کدپستی 499714XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: 1080000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای بهروز نیازی به شماره ملی 212155XXXX دارنده 180000 ریال سهم الشرکه خانم زلیخا پهلوانی دوجی به شماره ملی 531984XXXX دارنده 180000 ریال سهم الشرکه آقای جلیل محمد قلیچی دوجی به شماره ملی 531984XXXX دارنده 180000 ریال سهم الشرکه آقای یارمحمد جانی به شماره ملی 531992XXXX دارنده 180000 ریال سهم الشرکه آقای اسماعیل پیروزه به شماره ملی 531997XXXX دارنده 180000 ریال سهم الشرکه آقای مولام بردی منگلی زاده دوجی به شماره ملی 531998XXXX دارنده 180000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای یارمحمد جانی به شماره ملی 531992XXXX و به سمت رییس هییت مدیره تا تاریخ 16/10/1401 خانم زلیخا پهلوانی دوجی به شماره ملی 531984XXXX و به سمت نایب رییس اول هییت مدیره تا تاریخ 16/10/1401 آقای بهروز نیازی به شماره ملی 212155XXXX و به سمت نایب رییس دوم هییت مدیره تا تاریخ 16/10/1401 آقای جلیل محمد قلیچی دوجی به شماره ملی 531984XXXX و به سمت خزانه دار تا تاریخ 16/10/1401 آقای اسماعیل پیروزه به شماره ملی 531997XXXX و به سمت بازرس اصلی تا تاریخ 16/10/1401 آقای مولام بردی منگلی زاده دوجی به شماره ملی 531998XXXX و به سمت دبیر هییت مدیره تا تاریخ 16/10/1401 دارندگان حق امضا: اسناد و اوراق مالی اتحادیه مانند چک ها،بروات،سفته ها، اسناد تعهدآور مالی با امضا رییس و خزانه دار و در غیاب هریک نایب رییس اول و ممهور به مهر اتحادیه معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه باستناد مجوز به شماره 72248/34 , 128 مورخ 14/12/97 نمایندگی صنعت معدن و تجارت شهرستان مراوه تپه آگهی گردید. ش 971221XXXX19295 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مراوه تپه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی