اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 6027

شناسه ملی: 14006661849

تاریخ ثبت: 1395/12/23

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

کد پستی: 3354391618

تاریخ تاسیس: 1395/12/23

آدرس: تهران شهر اندیشه فاز 1 اندیشه خیابان شقایق یازدهم شرقی بن بست شباهنگ پلاک 34 طبقه همکف

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/12/23:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/23:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود نوآوران ارتباط محور البرز درتاریخ 23/12/1395 به شماره ثبت 6027 به شناسه ملی 140066XXXX9 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: فروش لوازم جانبی موبایل و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی(در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم)ثبت شرکت به منزله صدور پروانه فعالیت نمی باشد مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر اندیشه ـ فاز 1 اندیشه ـ خیابان شقایق یازدهم شرقی ـ بن بست شباهنگ ـ پلاک 34 ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی 335439XXXX سرمایه شرکت: 1 , 000 , 000 ریال نقدی می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: شهین مرتضوی نیا به شماره ملی 091006XXXX دارنده 500 , 000 ریال سهم الشرکه و سعید کریمی به شماره ملی 091008XXXX دارنده 500 , 000 ریال سهم الشرکه می باشد اولین مدیران: شهین مرتضوی نیا به شماره ملی 091006XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل و سعید کریمی به شماره ملی 091008XXXX به سمت رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل شهین مرتضوی نیا یا رییس هییت مدیره سعید کریمی هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی واداری به امضا مدیرعامل شهین مرتضوی نیا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش 951223XXXX90709 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی