اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 941

شناسه ملی: 14005218822

تاریخ ثبت: 1394/06/21

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

آدرس: استان مرکزی شهر مهاجران ، اطلسی 4 پ لاک 1591

تاریخ تاسیس: 1394/06/21

کد پستی: 3991613957

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/06/21:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع فعالیت شرکت موارد ذیل الحاق گردید و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح شد: امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی سدها، سیستم های سردکننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان و انتقال زباله، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب کوچک، وسایل انتقال، سیستم های خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی (سندبلاست)، حفاظت کاتودی، پوشش (لاینیگ) و ایستگاههای پمپاژ آب و فاضلاب کوچک وامور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت و گاز و کارخانه های گاز و گاز مایع و تزریق گاز و آب، پالایشگاه های نفت و گاز و کارخانه های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز، تلمبه خانه های نفت و ایستگاه های تقویت فشار گاز، سازه های دریایی نفت و گاز ـ در صورت لزوم با اخذ مجوزهای لازم. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). / ش 970723XXXX08955 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شازند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ فاطمه پروالی نژاد به شماره ملی 484854XXXX به عنوان بازرس اصلی و زهرا ویسمه به شماره ملی 052048XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ مصطفی حسینی زاده به شماره ملی 468995XXXX و محمد ماهرویی به شماره ملی 182949XXXX و سید قاسم آقایی به شماره ملی 062083XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. / ش 970723XXXX18125 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شازند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/14:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محمد ماهرویی به شماره ملی 182949XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و مصطفی حسینی زاده به شماره ملی 468995XXXX به سمت رییس هییت مدیره و سید قاسم آقایی به شماره ملی 062083XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی وبه طور کلی هر قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد وحدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه می باشد. / ش 970723XXXX34908 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شازند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده 2 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: (تعمیر و نگهداری از تاسیسات جایگاههای سوخت گاز مایع و سی ان جی و بنزین، اجرای کلیه امور اجرایی و خدمات امور مشترکین آب و برق و گاز و تلفن، طراحی و اجرای دکوراسیونهای داخلی ساختمانهای ادارات و بانکها و موسسات) پس از اخذ مجوزهای لازم.(ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله مجوز و صدور پروانه فعالیت نمیباشد.). / ش 950329XXXX06551 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شازند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/12:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 فرزانه بیات به کد ملی 556032XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل ـ امیررضا بیات به کد ملی 005702XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ فرزاد بیات به کد ملی 556001XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران لغایت ( 21/6/1396 ) انتخاب گردیدند. ـ 2 کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی و قراردادها به طور کلی هر قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. حدود اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه میباشد. ش 941012XXXX93272 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شازند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده 2 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: صادرات و واردات کالاهای مجاز، تهیه و توزیع و نگهداری و پشتیبانی تجهیزات مرتبط با صنایع نفتی پس از اخذ مجوزهای (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). / ش 941012XXXX35855 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شازند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/21:

تاسیس شرکت سهامی خاص نوین مهارت بنای مهاجر درتاریخ 21/06/1394 به شماره ثبت 941 به شناسه ملی 140052XXXX2 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه کارهای ساختمانی و زیر بنایی از قبیل: خاکبرداری و تسطیح و محوطه سازی ـ اجرای اسکلتهای فلزی و سازه های بتنی (آرماتوربندی ـ قالب بندی و بتن ریزی) . انجام کلیه امور خدماتی از قبیل: تعمیر و نگهداری ساختمانها و مکانهای دولتی و غیردولتی ـ انجام امور تنظیفات و آبدارخانه ـ حفظ و نگهداری فضای سبز ـ حفظ و نگهداری خطوط برق فشار قوی و ضعیف ـ تهیه غذای پرسنل شرکتها و ارگانهای دولتی و خصوصی ـ انجام امور مربوط به تایپ، دبیرخانه و کپی ـ انجام خدمات داربست بندی ـ رنگ آمیزی صنعتی و ساختمان ـ تهیه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان ادارات دولتی و غیردولتی ـ تعمیر و حفظ و نگهداری سیستم های سرمایشی و گرمایشی. انجام کلیه کارهای شبکه آب رسانی و گاز رسانی از قبیل: اجرای خاکبرداری و کانال و پر نمودن و اصلاح ـ اجرای سند پلاست و عایق سرد و گرم ـ جوشکاری لاین های فلزی و پلی اتیلن جهت شبکه آب و فاضلاب و گاز رسانی ـ نصب علمک و کنتور ـ اجرای کابل کشی و لاین کشی زیر زمینی با اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: استان مرکزی ـ شهر مهاجران، اطلسی 4 پ ـ لاک ـ 1591 کدپستی 399161XXXX . سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی که تعداد 100 سهم بانام میباشد که مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 567/1927 مورخ 11/6/94 نزد بانک مسکن شعبه مهاجران پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: فرزاد بیات به شماره ملی 556001XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره امیررضا بیات به شماره ملی 005702XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل فرزانه بیات به شماره ملی 556032XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: فاطمه پروالی نژاد به شماره ملی 484854XXXX به عنوان بازرس اصلی زهرا ویسمه به شماره ملی 052048XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 940623XXXX59119 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شازند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی