اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 5449

شناسه ملی: 10980009578

تاریخ ثبت: 1389/09/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/09/01

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت سی بنای عالی مازند سهامی خاص که در تاریخ 1/9/89 تحت شماره 5449 ب شناسه ملی 109800XXXX8 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 1/9/1389 از لحاظ امضا ذیل تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی میشود. 1 ـ موضوع شرکت: مشاوره و بهینه سازی و مدیریت و اجرای کلیه امور مربوط به راه و ابنیه عمران آب و تاسیسات و تجهیزات امور عمرانی و ساختمانی شامل بهسازی و نوسازی بافتهای شهری و غیر شهری ابنیه بتنی و فولادی و احداث اماکن عمومی ورزشی اداری تجاری و بهداشتی نقشه برداری و تفکیک کلیه اموری که با موضوعات عمرانی و ساختمانی مرتبط باشد امور راه در برگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه سازی و راهداری و مرمت و نگهداری راه وباند فرودگاه جاده سازی و شن ریزی و آسفالت کشی و کلیه عملیاتی که با موضوعات راه مرتبط باشد تاسیسات و تجهیزات در برگیرنده امور پیمانکاری مرتبط با تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی سیستمهای سرد کننده ساختمان و انتقال زباله و تصفیه خانه و فاضلاب شبکه گاز رسانی ولوله کشی و تهویه مطبوع و کلیه امور مرتبط با تاسیسات و تجهیزات امور آبی در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به بندها و سدها و ساختمان نیروگاه های آبی و سازه های هیدرولیکی و تونلهای آب و شبکه آبیاری و زهکشی و کلیه امور مرتبط با امور آبی صادرات و واردات به همراه خرید و فروش کلیه محصولات مجاز بازرگانی و وسایل لوازم مرتبط با موضوعات شرکت برابر مقررات تامین نیروی انسانی انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی و حقیقی اخذ اعطای نمایندگی شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی شعب در سراسر کشور شرکت در مناقصات و مزایده ها اخذ وام و تسهیلات از سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت: آمل خیابان امام رضا کوچه برزگر کوی سجادیه. 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که کل مبلغ یک میلیون ریال آن طی گواهی شماره 574/9090/56 ـ 10/7/1389 بانک تجارت شعبه مرکزی آمل پرداخت گردید. 5 ـ اولین مدیران شرکت برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخه 11/6/1389 آقای اسماعیل صالحی بسمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و آقای نعمت اله صالحی بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای رضا صالحی بسمت عضو هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل برابر مفاد اساسنامه: 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: آقایان عنایت اله اسماعیلی و خانم سودابه اکبری بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند 9 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. رییس ثبت اسناد و املاک آمل مسیول ثبت شرکتهای آمل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی