اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 295504

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/02/15

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/02/15

آدرس: 1 3 استان تهران شهرستان تهران جنت آباد شمالی کوچه بهارستان ششم

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/02/15:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 15/2/1386 تحت شماره 295504 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 15/2/1386 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: خرید و فروش واردات و صادرات ماشین آلات صنعتی و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی علی الخصوص قطعات رایانه ای و فرآورده های نفتی شامل قیر و روغن انجام کلیه امور پیمانکاری اعم از ساخت و ساز مرمت بناهای قدیمی تهیه و آماده سازی بتون و سیمان اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و موسسات داخلی و خارجی اخذ و اعطا نمایندگی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور کلیه امور کشاورزی دامداری و دامپروری. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران شهرستان تهران, جنت آباد شمالی کوچه بهارستان ششم پلاک 14 واحد 2 . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 1 , 000 , 000 ریال منقسم به 1000 سهم 1 . 000 ریالی که تعداد 1 . 000 سهم با نام می باشد که مبلغ 350 . 000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 212 مورخ 9/2/1386 نزد بانک ملی شعبه وحدت پرداخت گردیده است و الباقی مبلغ سهام در تعهد سهامداران می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ مهدی مهری بسمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ فرشته سهرابی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ مهناز حسین زاده به سمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ علیرضا سهرابی به سمت عضو هییت مدیره. 5 ـ 5 ـ علیرضا سهرابی به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ سیدحمید شجاعی تهرانی به عنوان بازرس علی البدل. 2 ـ 8 ـ مهدی رضا بهرانی به عنوان بازرس اصلی. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی