اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 481619

شناسه ملی: 14005347967

تاریخ ثبت: 1394/08/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

آدرس: استان تهران منطقه 15 شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله عباس آباد اندیشه خیابان شهید خلیل حسینی خیابان شهید حسین میرزایی زینالی پلاک 120 طبقه اول

کد پستی: 1577654314

تاریخ تاسیس: 1394/08/11

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/08/11:

500,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/12/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران منطقه 15 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله عباس آباد اندیشه ، خیابان شهید خلیل حسینی ، خیابان شهید حسین میرزایی زینالی ، پلاک 120 ، طبقه اول کدپستی 157765XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصلاح گردید. پ 981217XXXX27904 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/12/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره به قرار ذیل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند: فیروزه بسطامی پور به شماره ملی 155181XXXX نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل علیرضا خامنه محمدی به شماره ملی 137625XXXX رییس هییت مدیره البرز خامنه محمدی به شماره ملی 006378XXXX عضو هییت مدیره تینا خامنه محمدی به شماره ملی 044025XXXX عضو هییت مدیره پ 981217XXXX92163 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/11:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود آدلی هوفر در تاریخ 11/08/1394 به شماره ثبت 481619 به شناسه ملی 140053XXXX7 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: صادارت و واردات و تهیه و تولید و بسته بندی و توزیع تجهیزات و اقلام مصرفی و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی صادرات و واردات و تهیه و توزیع تجهیزات ورزشی صادرات و واردات و تهیه و توزیع فرآوردهای آرایشی و بهداشتی فرآیند شده بصورت کامل یا فله صادرات و واردات و تهیه و توزیع قطعات رایانه ای و لوازم جانبی صادرات و واردات و تهیه و توزیع لوازم خانگی و بهداشتی ساختمانی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی اخذ و اعطا نمایندگی و تاسیس شعب در داخل یا خارج از کشور. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم. ) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خ شریعتی بالاتر از پل صدر خ میرزاپور خ قلندری پلاک 6 ط 2 کدپستی 193166XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 500000000 ریال می باشد. اولین مدیران شرکت: 1 . آقای علیرضا خامنه محمدی به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره به شماره ملی 137625XXXX دارنده 275000000 ریال سهم الشرکه 2 . خانم فیروزه بسطامی پور به سمت نایب رییس هییت مدیره به شماره ملی 155181XXXX دارنده 75000000 ریال سهم الشرکه 3 . آقای البرز خامنه محمدی به سمت عضو هییت مدیره به شماره ملی 006378XXXX دارنده 75000000 ریال سهم الشرکه 4 . خانم تینا خامنه محمدی به سمت عضو هییت مدیره به شماره ملی 044025XXXX دارنده 75000000 ریال سهم الشرکه، به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها عقود اسلامی با امضای آقای علیرضا خامنه محمدی مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). پ 940811XXXX94672 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی