اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 486991

شناسه ملی: 14005605153

تاریخ ثبت: 1394/11/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

کد پستی: 1315956158

آدرس: تهران خیابان ولیعصر خیابان لبافی نژاد پلاک 12 ساختمان روشن طبقه 3 پلاک 3

تاریخ تاسیس: 1394/11/19

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/11/19:

2,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/19:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود نو آفرینان پشتوانه تجارت پویا درتاریخ 19/11/1394 به شماره ثبت 486991 به شناسه ملی 140056XXXX3 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خرید و فروش صادرات، واردات، ترخیص و توزیع کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان ولیعصر خیابان لبافی نژاد پلاک 12 ساختمان روشن طبقه 3 پلاک 3 کدپستی 131595XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 2000000 ریال می باشد. اولین مدیران شرکت: عباس طباطباِیی به سمت رییس هییت مدیره به شماره ملی 008299XXXX دارنده 980000 ریال سهم الشرکه ـ مهدی اسماعیل زاده به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره به شماره ملی 267913XXXX دارنده 1020000 ریال سهم الشرکه به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مهدی اسماعیل زاده همراه با مهر شرکت و اوارق عادی و اداری به امضای مهدی اسماعیل زاده همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ 941119XXXX17380 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی