اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 583

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 8/7/85 منضم به موافقتنامه شماره 901/42 ل مورخ 11/7/85 نمایندگی تعاون شهرستان بندر لنگه تغییرات ذیل در شرکت فوق به عمل آمده: 1 - با توجه به فوت آقای محمد خواجه آقای عبدالعزیز انجیرزاده عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت باقیمانده به سمت عضو اصلی هییت مدیره پذیرفته شد. 2 - آقایان عبدالحمید خواجیی به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و احمد آذر به سمت نایب رییس و عبداله آگاهی به سمت منشی هییت مدیره و علی دریانورد و عبدالعزیز انجیرزاده به سمت اعضای اصلی هییت مدیره انتخاب شدند. 3 - کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای احمد آذر نایب رییس به اتفاق امضای آقای عبدالحمید خواجیی مدیر عامل و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه ها با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس ثبت اسناد و املاک بندر لنگه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی