اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 242195

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1383/12/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1383/12/16

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 16/12/83 تحت شماره 242195 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: توانبخشی ناشنوایان و سنجش شنوایی و تجویز سمعک. 2 ـ مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان ولیعصر، (عج) خ رشید یاسمی کلینیک سنجش شنوایی، بیمارستان خاتم الانبیا. 3 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000 ‚ 000 ‚ 20 ریال. 4 ـ مدیران شرکت: میترا (فاطمه) جوهرچی عضو و رییس هییت مدیره و منوچهر اشرفی مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 5 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای رییس هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی