اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 29210

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/01/21

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/01/21

آدرس: مشهد خ گاز چهار راه سوم خ یاسر سمت چپ جنب

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/01/21:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 21/1/86 تحت شماره 29210 در این اداره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم آگهی میشود: 1 ـ موضوع شرکت: ارایه کلیه امور خدماتی ـ نقشه کشی ـ محاسبه ـ اجرا، تهیه و توزیع کالا، بازاریابی، نگهداری، نظارت انبارداری، امور نظافتی در زمینه الف: خدمات شهری اعم از تایپ و تکثیر، فضای سبز، سرویس ایاب و ذهاب، بایگانی ب: ساختمان (داخل و خارج) 2 ـ شرکت در مناقصات و مزایدات در انجام کلیه امور نظافتی موارد مذکور 3 ـ اخذ وام و اعتبار و سرمایه از کلیه بانکها و موسسات و اشخاص حقیقی 4 ـ اخذ و اعطای نمایندگی، اخذ تکنولوژی جهت ارتقا کیفی، تامین نیرو جهت شرکت انتقال خدمات مذکور و عقد قرارداد به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی 2 ـ موسسین شرکت: زهره مظفری سالانقوچ ـ صحرا تاجیانی ـ سحر تاجیانی ـ ساناز تاجیانی 3 ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 4 ـ مرکز اصلی شرکت: مشهد ـ خ گاز ـ چهار راه سوم ـ خ یاسر ـ سمت چپ جنب پلاک 153 5 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 1000 سهم هزار ریالی با نام که مبلغ 000/500 آن طی گواهی شماره 545/49635 مورخه 10/12/85 بانک ملت شعبه خیابان گاز مشهد پرداخت گردیده است و مابقی در تعهد یکساله صاحبان سهام است. 6 ـ اولین مدیران شرکت: زهره مظفری سالانقوچ ـ صحرا تاجیانی ـ سحر تاجیانی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که زهره مظفری سالانقوچ به سمت رییس هییت مدیره و صحرا تاجیانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و زهره مظفری سالانقوچ به سمت مدیرعامل و سحر تاجیانی به سمت عضو هییت مدیره شرکت انتخاب شدند. 7 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضا منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 8 ـ اساسنامه شرکت در 63 ماده و 14 تبصره به تصویب رسیده است. 9 ـ روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 10 ـ انحلال شرکت مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت می باشد. 11 ـ بازرس اصلی و علی البدل: خانم سمانه فیضی ازغندی به سمت بازرس اصلی و خانم افسانه سراوانی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی