اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 32980

شناسه ملی: 14007025573

تاریخ ثبت: 1396/06/07

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

کد پستی: 3186756671

تاریخ تاسیس: 1396/06/07

آدرس: البرز شهر کرج مهرشهر آق تپه خیابان پنجم شرقی بن بست ارمغان پلاک 0 ساختمان پار میدا بلوک سی 1 طبقه اول واحد 103

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/06/07:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/07:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود مهندسین مشاور چینه و چلیپای پارسی درتاریخ 07/06/1396 به شماره ثبت 32980 به شناسه ملی 140070XXXX3 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: مشاوره و اجرای امور عمرانی و پیمانکاری ساختمان و ابنیه، خرید و فروش محصولات ساختمانی شامل مشاوره طراحی نظارت و اجرا، ارایه خدمات نظام مهندسی، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها، کلیه خدمات مشاوره طراحی نظارت و ساخت ابنیه و فضای سبز، شرکت در مناقصات و مزایدات، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتها و موسسات داخلی و خارجی، شرکت در نمایشگاههای بین المللی تخصصی و غیرتخصصی داخل و خارج از کشوردرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: البرز شهر کرج-مهرشهر(آق تپه )-خیابان پنجم شرقی-بن بست ارمغان-پلاک 0 -ساختمان پار میدا-بلوک سی 1 -طبقه اول-واحد 103 - کدپستی 318675XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: 1 , 000 , 000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم بهناز زارعی به شماره ملی 005805XXXX دارنده 500 , 000 ریال سهم الشرکه آقای علیرضا عطایی آشتیانی به شماره ملی 007274XXXX دارنده 500 , 000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم بهناز زارعی به شماره ملی 005805XXXX و به سمت رییس هییت مدیره وآقای علیرضا عطایی آشتیانی به شماره ملی 007274XXXX و به سمت عضو هییت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: همچنین کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضای مدیرعامل(آقای علیرضا عطایی آشتیانی) یا رییس هییت مدیره(خانم بهناز زارعی)منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ش 960607XXXX08606 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی