اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 3352

شناسه ملی: 14003124581

تاریخ ثبت: 1391/10/07

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

کد پستی: 8513865456

آدرس: تصفیه نجف آباد ابتدای خیابان منتظری شمالی پاساژ ولی عصر طبقه فوقانی

تاریخ تاسیس: 1391/10/07

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/23:

آگهی انحلال شرکت مبنا صنعت پاسارگاد شرکت بامسیولیت محدود به شماره ثبت 3352 و شناسه ملی 140031XXXX1 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت فوق منحل اعلام گردیدو حامد پورشبان به شماره ملی 109222XXXX به سمت مدیر تصفیه برای مدت دو سال انتخاب شد نشانی محل تصفیه: نجف آباد ابتدای خیابان منتظری شمالی پاساژ ولی عصر طبقه فوقانی کدپستی 851386XXXX تعیین گردید ش 970323XXXX25851 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه شرکتنامه و اساسنامه شرکت مبنا صنعت پاسارگاد با مسیولیت محدود که در تاریخ 7/10/91 شماره ثبت 3352 و شناسه ملی 140031XXXX1 در این دایره بثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و یکی از جراید کثیرالانتشار محلی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: طراحی، ساخت و نظارت انواع تجهیزات صنعتی انجام کلیه امور خدماتی از قبیل تاسیسات نگهداری و تعمیرات، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز، اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی شرکت در مناقصات و مزایدات و انجام اموری که به نحوی با موضوع شرکت مرتبط باشد. تحقیق و پژوهش در حیطه فعالیت های شرکت. 2 ـ مرکز اصلی شرکت: نجف آباد، ابتدای خیابان منتظری شمالی، پاساژ ولی عصر، طبقه فوقانی 3 ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال سرمایه شرکت که از طرف کلیه شرکا پرداخت و در اختیار مدیرعامل شرکت قرار گرفت. 4 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 5 ـ مدیران و صاحبان امضا: آقای حامد پورشبان کد ملی 109222XXXX و کدپستی 851888XXXX بسمت رییس هییت مدیره و آقای سجاد سجادی کد ملی 109221XXXX و کدپستی 8514XXXX73 بسمت مدیرعامل و امیر مصطفایی کد ملی 109214XXXX و کدپستی 851386XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهای عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ 7/10/91 تکمیل گردید. مسیول ثبت شرکت های نجف آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی