اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 220979

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1383/02/15

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1383/02/15

آدرس: تهران ، خیابان ایرانشهر شمالی

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 15/2/83 تحت شماره 220979 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت:نصب و راه اندازی سیستمهای الکترونیکی الکترومکانیکی میکروسسوری سیستمهای کنترلی با قدرت و کامپیوتری خرید و فروش تجهیزات مرتبط مشاوره و خدماتی الکترونیکی با موضوع شرکت اجرای طرحهای پیشنهادی واردات و صادرات تجهیزات مرتبط و تعمیر و نگهداری. 2 ـ مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان ایرانشهر شمالی پ 1/202 ط اول. 3 ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال. 4 ـ مدیران شرکت: آقای محمد امین نژاد بسمت مدیرعامل و آقای علی حاجی شفیع بسمت عضو هییت مدیره و آقای غلامرضا بلوریان راد بسمت رییس هییت مدیره و آقای هوشنگ عبدی بسمت عضو هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. 5 ـ دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا آقای محمد امین نژاد و علی حاج شفیع و غلامرضا بلوریان همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی