اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1014

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/01/21:

به موجب نامه شماره 24069/16 مورخ 8/12/86 اداره کل حمل و نقل و پایانه های مازندران و به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 1/12/86 شرکت مذکور تغییرات به شرح ذیل حاصل شد. 1 آقای رمضانعلی دهینی به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و آقای حمید محمدزاده ساروی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای اسکندر پورغلام به سمت منشی هییت مدیره همگی اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و سایر قراردادها با امضا مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل با مهر شرکت معتبر میباشد. 3 آقایان جمال الدین اولاداعظمی و مهدی نبی بخش به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین شدند. 4 روزنامه کثیرالانتشار کارو کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. رییس ثبت اسناد و املاک قایمشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی