اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 973

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

با استناد به نامه وارده شماره 49381 _ 13/8/85 متضمن مدارک موارد زیر در شرکت مذکور مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت: 1 ) ماده 2 اساسنامه در خصوص موضوع فعالیت شرکت بشرح زیر تغییر یافت: خدمات تاسیساتی ساختمانی (اداری، ورزشی، دولتی، شخصی، نقشه کشی، نقشه برداری، محوطه سازی پی کنی، پی ریزی، شناژبندی، لوله کشی (آب و گاز و فاضلاب)، برق کشی (تهیه و اجرای تابلوهای برق و کنتاکتورهای فشار قوی) تست انواع کنتور، قالب بندی، آرموتوربندی، بتون ریزی، عایق کاری، سفیدکاری، رنگ آمیزی، تعمیرات، اجرای تیرچه)، سرویس و شستشوی ماشین آلات _ تامین نیروی انسانی و حفاظت (براساس گواهی صلاحیت از اداره کار و امور اجتماعی)، اجرای پروژه های نقشه کشی، کابل کشی، حفاری کانالهای مخابراتی، تامین ماشین آلات سبک و سنگین، تعمیرات، سرویس آشپزخانه (تهیه و تدارک غذای گرم و سرد)، خدمات ماشینهای اداری، خدمات بهداشت محیط، جدول سازی، جدول کشی، فنس کشی، پل سازی (سنگ کاری، آرموتوربندی، قالب بندی، بتون ریزی، قالب های پیش ساخته) پی کنی و اجرای پایه های برق، ایجاد و نگهداری فضای سبز، خدمات تاسیساتی و تجهیزات شرکت ها، انواع لوله کشی آب و گاز و فاضلاب (تهیه و اجرای لوله های پلی استیلن و پیش ساخته سیمانی و بتونی در سایزهای مختلف)، جوشکاری و تنش زدایی خطوط لوله، تهیه و اجرای پایه های خطوط لوله (ساپورت) انواع جوشکاری،کلیه خدمات کشاورزی، آبیاری، آبیاری تحت فشار (قطره ای و بارانی) زهکشی،کانال کشی، تسطیح اراضی، نصب تاسیسات و تجهیزات کارخانجات 2 ) آقای علی اکبر فرهادی نسب مدیرعامل و قلم موری زاده رییس هییت مدیره و سمیه موری زاده به عنوان نایب رییس هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند و مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. 3 ) آقایان ابراهیم لرکی ومحمدرضاشیرعلی به ترتیب به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. رییس ثبت اسناد بهبهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی