اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 42270

شناسه ملی: 14005767543

تاریخ ثبت: 1395/01/29

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

آدرس: تبریز جاده ایل گلی نرسیده به قلکه امام رضا جنب تعاونی مصرف شرکت آب و فاضلاب

تاریخ تاسیس: 1395/01/29

کد پستی: 5166885359

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/01/29:

240,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/12/06:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/10/1398 و مجوز شماره 85317 مورخه 15/11/98 مدیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تبریز تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سلمان اسمعیل پور آزاد با کد ملی 604978XXXX به سمت رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره رضا قلی مشکی اسکویی با کد ملی 170929XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره محمد حیدری با کد ملی 602967XXXX به سمت مدیر عامل (خارج از اعضا هییت مدیره ) علی امینی خویی با کد ملی 137627XXXX به سمت منشی هییت مدیره و عضو هییت مدیره برای باقیمانده مدت هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد تعهدآور بانکی و قرارداد ها و برات و ... پس از تصویب هییت مدیره با امضای : الف) محمد حیدری مدیر عامل و ب)سلمان اسمعیل پور آزاد با سمت رییس هییت مدیره و در غیاب ایشان، با امضای رضا قلی مشکی اسکویی با سمت نایب رییس و مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و مکاتبات با امضای محمد حیدری با سمت مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 981206XXXX01891 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/05/1397 و مجوز شماره 58652 مورخ 29/07/1397 از مدیریت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تبریز تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بیلان سال 96 به تصویب رسید. تعداد اعضا تعاونی از 80 نفر به 131 نفر و در نتیجه تعداد سهام شرکت از 80 سهم 3000000 ریالی به 131 سهم 3000000 ریالی افزایش یافت. روزنامه کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعاونی تعیین گردید. سلمان اسمعیل پور آزاد با کد ملی 604978XXXX ـ رضا قلی مشکی اسکویی با کد ملی 170929XXXX ـ علی امینی خویی با کد ملی 137627XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و حسن جمالپور با کد ملی 150029XXXX و بهروز رواقی با تعداد 6 رای با کد ملی 137555XXXX به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت قانونی انتخاب شدند. حسین نقی زاده با کد ملی 137169XXXX به عنوان بازرس اصلی و یعقوب جودت کیایی با کد ملی 137624XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت قانونی انتخاب شدند. ش 970806XXXX57365 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/30:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/05/1397 و مجوز شماره 58652 مورخ 29/07/1397 از مدیریت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تبریز تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سلمان اسمعیل پور آزاد (با کد ملی 604978XXXX ) به سمت رییس هییت مدیره و آقای رضا قلی مشکی اسکویی (با کد ملی 170929XXXX ) به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علی امینی خویی (با کد ملی 137627XXXX ) به سمت مدیرعامل و منشی هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد تعهدآور بانکی و قرارداد ها و برات و... پس از تصویب هییت مدیره با امضای: الف) آقای علی امینی خویی مدیرعامل و ب) آقای سلمان اسمعیل پور آزاد با سمت رییس هییت مدیره و در غیاب ایشان، با امضای آقای رضا قلی مشکی اسکویی با سمت نایب رییس و مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و مکاتبات با امضای آقای علی امینی خویی با سمت مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 970830XXXX70384 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 27/03/1396 و مجوز شماره 54809 مورخه 15/7/96 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبریز تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بیلان سال 95 مورد تصویب قرار گرفت. رضا قلی مشکی اسکویی به کد ملی 170929XXXX به عنوان بازرس اصلی و سیاوش نیک پور به کد ملی 137885XXXX به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش 960901XXXX49939 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/29:

تاسیس شرکت تعاونی هشت هزار و هشتصد و چهل و دو بازنشستگان آب و فاضلاب آذربایجان شرقی در تاریخ 29/01/1395 به شماره ثبت 42270 به شناسه ملی 140057XXXX3 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. برابر مجوز شماره 3737 ـ 22/1/95 از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تبریز ثبت موضوع فعالیت بلامانع است: موضوع شرکت: انجام کلیه طرح های عمرانی از جمله توسعه و اصلاح، خط انتقال و نگهداری از شبکه های آب و فاضلاب و تصفیه خانه، احداث منابع و تصفیه خانه های آب و فاضلاب، نصب انشعابات آب و فاضلاب، انجام کلیه امورات آزمایشگاهی آب و فاضلاب، خدماتی و اداری از قبیل تنظیف و کنتورخوانی و تعمیر کنتور و امور نقلیه، مالی و اداری و بازرگانی، واگذار شده از سوی شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی، آب منطقه ای و سایر ادارات و ارگانها و سازمانهای دولتی و غیردولتی به بخش خصوصی و شرکت در کلیه منقصات مربوطه ـ اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی و موسسات مالی اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر. اخذ کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی از دولت، اشخاص حقیقی و یا حقوقی. تودیع وجوه به حساب سپرده بلندمدت و کوتاه مدت در بانکها. مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونی ها. سرمایه گذاری و خرید سهام اتحادیه تعاونی مربوطه و یا سایر شرکتها و موسسات عمومی، تعاونی و یا خصوصی. مشارکت دادن اعضا و خصوصاً مدیران تعاونی در دوره های آموزشی تخصصی برای ارتقای سطح تولید و خدمات. تبصره 1 ـ درصورتیکه برای انجام هریک از فعالیتهای موضوع تعاونی، نیاز به اخذمجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشد تعاونی مکلف به اخذ آن است. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تبریز جاده ایل گلی ـ نرسیده به قلکه امام رضا ـ جنب تعاونی مصرف شرکت آب و فاضلاب کدپستی 516688XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 240000000 ریال منقسم به 80 سهم 3000000 ریالی بانام می باشد که مبلغ 80000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 100/1100/94 مورخ 18/12/94 نزد بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی تبریز پرداخت گردیده است ومابقی در تعهد اعضا باقیست. اولین مدیران شرکت: علی امینی خویی به شماره ملی 137627XXXX به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هییت مدیره) سلمان اسمعیل پور آزاد به شماره ملی 604978XXXX به سمت رییس هییت مدیره بهروز رواقی به شماره ملی 137555XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره احد آرزوی بنه کهل به شماره ملی 138241XXXX به سمت منشی هییت مدیره علی امینی خویی به شماره ملی 137627XXXX و حسن جمال پور همراهلو به شماره ملی 150029XXXX به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد تعهدآوربانکی و قراردادها و برات پس از تصویب هییت مدیره با امضای مدیرعامل ورییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره، با امضای نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. و اوراق عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: رضاقلی مشگی اسگویی به شماره ملی 170929XXXX به عنوان بازرس اصلی سیاوش نیک پور به شماره ملی 137885XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. ش 950129XXXX03932 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی