اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 6393

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/08/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/08/11

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ 11/9/85 شرکت سهامی خاص خوشه طلای ارومیه منحل گردید و آقای محمد تقی شاکری بسمت مدیر تصفیه به مدت دوسال و به نشانی ارومیه، خیابان استادان، جنب قنادی بی بی، پلاک نوساز، تلفن 091414XXXX6 تعیین شد. مسئول ثبت شرکتهای ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه واساسنامه شرکت سهامی خاص خوشه طلای ارومیه که در تاریخ 11/8/82 تحت شماره 6393 دراین اداره به ثبت رسیده ودر تاریخ 12/8/82 ازلحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشاراطلاعات آگهی میشود: 1 - موضوع شرکت : تولید انواع آبمیوه ، بسته بندی وصادرات فرآورده های داخلی شرکت و واردات ماشین آلات و دستگاهها و مواد اولیه و لوازم و تجهیزات مرتبط با فعالیت شرکت. 2 - مدت شرکت : ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 - مرکز اصلی شرکت : ارومیه خیابان عسگر آبادی طبقه فوقانی فروشگاه تهوری تلفن 2237121 . 4 - سرمایه شرکت : مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام می باشد که صد درصد آن طی گواهی شماره 1779 - 10603 مورخه 7/8/82 بانک ملت شعبه ارومیه پرداخت شده است. 5 - اولین مدیران شرکت : آقای محمد تقی شاکری بسمت عضو و رییس هییت مدیره ، آقای چیاعزیزانباری بسمت عضو و نایب رییس هییت مدیره وخانم شعله اسلام پیوند بسمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل به مدت دوسال انتخاب شدند. 6 - دارندگان حق امضا : امضا کلیه اسناد مالی ، چکها ، قراردادها واسناد تعهدآور شرکت به تنهایی با رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. 7 - اختیارات مدیرعامل : برابر مفاد اساسنامه و قانون تجارت دارای اختیارات قانونی میباشد. 8 - بازرس اصلی وعلی البدل : خانم زهرا دین پرست به عنوان بازرس اصلی وآقای فرامرز داننده حصاری به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب شدند. مسیول ثبت شرکتهای ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی