اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 383054

شناسه ملی: 10320341302

تاریخ ثبت: 1389/06/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران شهرک آزمایش بلوار مرزداران خ اطاعتی جنوبی ک گلایل پ 2/2 ط 1 جنوبی

کد پستی: 1464755116

تاریخ تاسیس: 1389/06/17

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/06/17:

1,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 17/6/1389 تحت شماره 383054 و شناسه ملی 103203XXXX2 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 17/6/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: طراحی توسعه و نگهداری فنی انواع سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری مدیریتی حسابداری طراحی و تولید محتوی طراحی و اجرای شبکه های کامپیوتری مشاوره و فروش انواع سخت افزار و خرید و فروش اقلام مرتبط با موضوع شرکت. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران شهرک آزمایش بلوار مرزداران خ اطاعتی جنوبی ک گلایل پ 2/2 ط 1 جنوبی کدپستی 146475XXXX 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/500/1 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای نیما جورابلو به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای مهدی قلیزاده به سمت عضو هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای مهدی قلیزاده به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات قراردادها عقوداسلامی با امضای مهدی قلیزاده و نیما جورابلو همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی