اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 329529

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/05/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/05/02

آدرس: استان تهران شهر تهران خ ولیعصر کوچه ماه

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/05/02:

1,100,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 2/5/1387 تحت شماره 329529 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 2/5/1387 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی آجری سنگی بتنی و فلزی و نظایر آن پیمانکاری مربوط به ساخت سیستمها و تصفیه خانه ها آب و فاضلاب سدها و بندها و تونلهای انحراف آب و مخازن آب و شبکه های آب و فاضلاب عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ وام و تسهیلات از بانکهای خصوصی و دولتی خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: استان تهران شهر تهران خ ولیعصر کوچه ماه پ 12 . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/100/1 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای اسماعیل آقازاده به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای داریوش نوعی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای اسماعیل آقازاده به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها عقوداسلامی با امضا مدیرعامل یا نایب رییس هییت مدیره هریک بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی