اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 418

شناسه ملی: 14008676473

تاریخ ثبت: 1398/07/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1398/07/16

آدرس: استان کرمان ، شهرستان سیرجان ، بخش مرکزی ، شهر سیرجان ، محله گل گهر ، بلوار مالک اشتر ، بن بست لعل ، پلاک 162 ، طبقه همکف

کد پستی: 7817813534

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/07/16:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/16:

تاسیس موسسه غیرتجاری امید نهالان فردای نو سیرجان درتاریخ 16/07/1398 به شماره ثبت 418 به شناسه ملی 140086XXXX3 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: مهد کودک ـ خدمات پرستاری کودک (در منزل) ـ تولید وسایل کمک آموزشی دست ساز کودکان زیر 6 سال منضم به نامه شماره 958/6/1398 ـ 28/06/1398 اداره بهزیستی شهرستان سیرجان (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کرمان ، شهرستان سیرجان ، بخش مرکزی ، شهر سیرجان، محله گل گهر ، بلوار مالک اشتر ، بن بست لعل ، پلاک 162 ، طبقه همکف کدپستی 781781XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: 1 , 000 , 000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم نزهت ستوده نیاکرانی به شماره ملی 307119XXXX دارنده 500 , 000 ریال سهم الشرکه خانم فرزانه ستوده نیاکرانی به شماره ملی 307201XXXX دارنده 500 , 000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم نزهت ستوده نیاکرانی به شماره ملی 307119XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 3 سال خانم فرزانه ستوده نیاکرانی به شماره ملی 307201XXXX و به سمت رییس هییت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت 3 سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی و نامه های اداری و اوراق عادی با امضا منفرد خانم فرزانه ستوده نیاکرانی فرزند حسین به شماره ملی 307201XXXX (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه خانم مریم موسی یی پور فرزند سلیمان به شماره ملی 307114XXXX به سمت بازرس اصلی خانم حشمت ستوده نیاکرانی فرزند بمانعلی به شماره ملی 307078XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش 980716XXXX97808 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی