اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10260559424

تاریخ ثبت: 1388/07/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/07/16

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/07/16:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/07/16:

شرکت فوق در تاریخ 16/7/1388 تحت شماره 38356 و شناسه ملی 102605XXXX4 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 16/7/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار نسل فردا آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: خرید و فروش قطعات کامپیوتر و ساخت انواع سازه های فلزی (آسانسور کانکس دربهای اتوماتیک و ...) صادرات و واردات اخذ و تسهیلات از بانکهای دولتی و خصوصی صرفا جهت تحقق اهداف شرکت انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کالا از گمرکات کشور شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی مشارکت و سرمایه گذاری در شرکتهای دولتی و خصوصی اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای دولتی و خصوصی و هرگونه اموریکه بنحوی با موضوع شرکت مرتبط باشد. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان اصفهان شهر اصفهان فلکه ارتش کوچه مهر علیان ساختمان پیمان واحد 10 4 سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به یکصد سهم 10000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 438 مورخ 11/6/1389 نزد بانک سپه شعبه وحید اصفهان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه درتعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای اسماعیل احمدی تشنیزی به سمت رییس هییت مدیره 2 5 خانم شکوفه رستمی به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 5 آقای محمد قاسم زاده به سمت عضو هییت مدیره 45 آقای اسماعیل احمدی تشنیزی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 آقای اصغر محسنی به عنوان بازرس اصلی. 28 خانم شهناز عسکری باجگیرانی به عنوان بازرس علی البدل. رییس ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی