اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1384

شناسه ملی: 14003518436

تاریخ ثبت: 1392/04/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

آدرس: استان اردبیل شهرستان گرمی محله حسینیه خیابان سپاه نبش کوچه زیبا

تاریخ تاسیس: 1392/04/26

کد پستی: 5651664354

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/04/26:

شرکت فوق در تاریخ 26/04/92 شماره ثبت 1384 و مستنداً به نامه شماره 1479 مورخ 22/04/92 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی گرمی در این اداره بثبت رسیده و از لحاظ امضا ذیل دفاتر در همان روز تکمیل گردیده که خلاصه شرکتنامه و اساسنامه آن جهت اطلاع عموم بشرح ذیل در روزنامه رسمی آگهی می گردد. 1 موضوع شرکت: چند منظوره تولیدی توزیعی سرمایه گذاری و مشارکت و همکاری و انجام فعالیتهای اقتصادی (بقیه طبق ماده 3 اساسنامه) 2 مرکز اصلی شرکت: استان اردبیل شهرستان گرمی محله حسینیه خیابان سپاه نبش کوچه زیبا کدپستی: 565166XXXX 3 مبدا تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود می باشد. 4 سرمایه شرکت و میزان سهام شرکا: صد میلیون ریال نقدی می باشد که تمامی آن طی گواهی مورخ 22/04/92 به شماره حساب 1590033 به نام شرکت در بانک توسعه و تعاون شعبه گرمی واریز گردیده که منقسم به 1000 سهم 000/100 ریالی می باشد. 5 مدیران شرکت: اصغر فرهنگ کلان به سمت رییس هییت مدیره و زهرا فرهنگ به سمت نایب رییس و منشی هییت مدیره و یعثوب محمد زاده و اکبر فرهنگ عضو هییت مدیره و لیلی محمدزاده و سمیه فرهنگ به سمت عضو علی البدل هییت مدیره بمدت سه سال انتخاب و یعقوب محمدزاده پرمهر به سمت مدیر عامل شرکت بمدت دو سال انتخاب شدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه قرارداد ها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای یعقوب محمدزاده پرمهر مدیر عامل به اتفاق اصغر فرهنگ کلان (رییس هییت مدیره) یا زهرا فرهنگ (نایب رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 بازرسان شرکت: بهنام ابراهیم زاده و معصومه حسینی و خدیجه قاسم زاده به سمت بازرسان اصلی و فاطمه فرهنگ به سمت بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب شدند. 8 اساسنامه شرکت در 56 ماده 33 تبصره بتصویب مجمع رسید. ش 067750XXXX110473XXXX رییس ثبت اسناد و املاک مغان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی