اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1795

شناسه ملی: 10862118364

تاریخ ثبت: 1389/07/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/07/25

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/07/25:

1,200,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 25/7/89 تحت شماره 1795 و شناسه ملی 108621XXXX4 در این اداره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: خدماتی: پیک موتوری، خرید وسایل اداره، خرید وسایل منزل، خدمات رفاهی، کارگر مرد و زن، برداشت پول از حساب و گذاشتن پول در حساب، بازاریابی، نظافت، برگزاری مجالس، خدمات منزل و موضوع ماده ( 2 ) اساسنامه . 2 ـ موسسین شرکت: 1 ـ مهران منیعی 2 ـ ابوالفضل منیعی 3 ـ غدیر منیعی 3 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 4 ـ مرکز اصلی شرکت: خیابان مدرس ـ بین مدرس 4 و 6 روبروی تکیه ابوالفضلی ـ جنب تعاونی ثامن الایمه طبقه فوقانی 5 سرمایه شرکت: مبلغ 1200000 ریال منقسم به 120 سهم 10000 ریال با نام که مبلغ 1200000 ریال آن نقدا طی گواهی شماره 808303 مورخه 11/7/89 بانک ملت شعبه مدرس پرداخت گردیده است. 6 ـ اولین مدیران شرکت: آقایان مهران منیعی ـ ابوالفضل منیعی ـ غدیر منیعی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند که آقای غدیر منیعی به سمت رییس هییت مدیره و آقای قدیر منیعی به سمت نایب رییس هییت مدیره وابوالفضل منیعی به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. 7 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضا ابوالفضل منیعی به همراه با مهر شرکت یا با امضا مهران منیعی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. 8 ـ اساسنامه شرکت در 64 ماده و 11 تبصره به تصویب رسیده است. 9 ـ روزنامه حمایت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 10 ـ انحلال شرکت مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت می باشد. 11 ـ بازرس اصلی و علی البدل : آقای علیرضا فخار طبسی به سمت بازرس اصلی و آقای ... به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک کاشمر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی