اطلاعات عمومی

فعال سهامی عام

شماره ثبت: 348998

شناسه ملی: 10103921280

تاریخ ثبت: 1388/01/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/01/18

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/04/22:

10,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/01/18:

10,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/5/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ خانم سیده مژگان مهردل به شماره ملی 216152XXXX به عنوان بازرس اصلی، خانم طیبه ایرانلو به شماره ملی 203073XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 11/5/93 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای کریم کریمی به شماره ملی 486941XXXX و آقای یداله رحیمی به شماره ملی 216090XXXX و آقای علی محمد خسروی به شماره ملی 488923XXXX تا تاریخ 11/5/93 . در تاریخ 9/7/91 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/06/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/4/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 30/4/1391 به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای کریم کریمی و آقای یداله رحیمی و آقای علی محمد خسروی تا تاریخ 30/4/1391 . در تاریخ 30/6/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/06/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/4/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 تعداد 10000 سهم از سهام بانام شرکت به سهام بی نام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ 000/000/10 ریال منقسم به ده هزار سهم 000/1 ریالی که تعداد ده هزار سهم آن بی نام می باشد. در تاریخ 9/6/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 30/3/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ خانم سیده مژگان مهردل به عنوان بازرس اصلی، خانم طیبه ایزانلو به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ نام شرکت به صنایع غذایی سحر سوها سویا تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 29/4/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/4/1388 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای کریم کریمی به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمد سعیدی نیا به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای یداله رحیمی به سمت عضو هییت مدیره و آقای یداله رحیمی به سمت مدیرعامل. 2 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و قراردادهای تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات با امضای مدیرعامل همراه با یکی از اعضای هییت مدیزه متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 31/5/1388 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/01/19:

شرکت فوق در تاریخ 18/1/1388 تحت شماره 348998 و شناسه ملی 101039XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 18/1/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: تهیه تولید بسته بندی و توزیع انواع محصولات غذایی زراعی باغی دامی و نظیر رب گوجه فرنگی انواع سس انواع آبمیوه جات غذاهای منجمد انواع کمپوجات انواع ترشیجات و شوریجات و آبلیمو انواع فرآورده های گوشتی سفید و قرمز انواع کنسرو گوشتی فعالیتهای کشتارگاهی خوراک دام و طیور انواع کنسرو غیرگوشتی فرآورده های لبنی ماست کره پنیر خامه شیر عسل دوغ گاز و بدون گاز انواع نوشابه های گازدار و بدون گاز غیرالکلی کیک و کلوچه و بیسکویت ویفر ماکارونی انواع شکلات و تنقلات و خشکبار انجام کلیه خدمات سردخانه ای و ایجاد و اداره تاسیس ات مربوط به آن صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور ارایه خدمات مشاور ه ای در رابطه با موضوع اخذ وام اعطا نمایندگی در داخل و خارج از کشور استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی بانکها و موسسات مالی و اعتباری در داخل و خارج از کشور و در نهایت هرنوع فعالیت مجاز مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران. 2 مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران خ ستارخان روبروی برق آلستوم ساختمان پزشکان جوانه ط 7 واحد 1 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال منقسم به ده هزار سهم 000/1 ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام می باشد که مبلغ 000/500/3 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 18 مورخ 17/1/1388 نزد بانک سپه شعبه جنگ افزارسازی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای کریم کریمی به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای یداله رحیمی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای محمد سعیدی نیا به سمت عضو هییت مدیره. 45 آقای محمد سعیدی نیا به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات با امضای مدیر عامل همراه با یکی از اعضای هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. 8 بازرس اصلی وعلی البدل: 11 خانم سیده مژگان مهردل به عنوان بازرس اصلی 22 خانم طیبه ایزانلو به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی