اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10420333976

تاریخ ثبت: 1390/12/23

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: 31 استان خوزستان شهرستان اهواز آخر آسفالت خ رودکی بین خسروی و رودخانه

تاریخ تاسیس: 1390/12/23

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/12/23:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/01/20:

شرکت فوق در تاریخ 23/12/90 تحت شماره 40845 و شناسه ملی 104203XXXX6 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 23/12/90 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: نصب و راه اندازی قطعات کولرهای دو تیکه و انواع دستگاه های تهویه و تبرید امور ساختمانی، تاسیس ات و تجهیزات راهسازی آب برق خدماتی بازرگانی و ایجاد فضای سبز، تامین آبدارخانه های ادارات خدمات پشتیبانی ادارات، تامین خدمات آشپزخانه، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، ترخیص کالا، اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی، شرکت در مناقصه و مزایده، اخذ وام از بانک و موسسات مالی و اعتباری. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 31 استان خوزستان شهرستان اهواز آخر آسفالت خ رودکی بین خسروی و رودخانه پ 7 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 000/400 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 397/2306 مورخ 6/10/90 نزد بانک سرمایه شعبه طالقانی اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای مهدی طالب پور به سمت رییس هییت مدیره. 25 خانم سمیه طالب پور به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای هادی طالب پور به سمت عضو هییت مدیره. 45 آقای هادی طالب پور به سمت مدیر عامل بمدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات قراردادها با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 آقای پیام حیدری کاکش به عنوان بازرس اصلی. 28 آقای صادق بالدی به عنوان بازرس علی البدل رییس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز واحد ثبتی اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی