اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 11910

شناسه ملی: 14004666272

تاریخ ثبت: 1393/10/21

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

کد پستی: 5615739543

آدرس: اردبیل ، شهرک رضوان ، رضوان 14 متری ، نبش رضوان 8 ، قطعه 280 ، طبقه دوم ،

تاریخ تاسیس: 1393/10/21

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/10/21:

15,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/10/21:

تاسیس شرکت تعاونی پارت کان شمیم صنعت اردبیل درتاریخ 21/10/1393 به شماره ثبت 11910 به شناسه ملی 140046XXXX2 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی, صندوق تعاون و دیگر موسسات مالی اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، اخذ کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی از دولت, اشخاص حقیقی و یا حقوقی، تودیع وجوه به حساب سپرده بلندمدت و کوتاه مدت در بانکها و یا صندوق تعاون، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونیها، سرمایه گذاری و خرید سهام اتحادیه تعاونی مربوطه و یا سایر شرکتها و موسسات عمومی, تعاونی و یا خصوصی، مشارکت دادن اعضا و خصوصاً مدیران تعاونی در دوره های آموزشی تخصصی برای ارتقای سطح تولید و خدمات، فعالیتهای مرتبط با صنعت معدن اعم از شناسایی، کشف، استخراج و بهره برداری از معادن، سرمایه گذاری و جذب سرمایه داخلی و خارجی در صنعت معدن، خرید و فروش معادن، واردات و صادرات مرتبط و همچنین واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز، فعالیت در زمینه کلیه فعالیتهای مرتبط دیگر با معدن. (ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل، شهرک رضوان، رضوان 14 متری، نبش رضوان 8 ، قطعه 280 ، طبقه دوم، کدپستی 561573XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 15000000 ریال منقسم به 1500 سهم 10000 ریالی بانام که مبلغ 5000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره (فرم شماره 8 اداره تعاون) مورخ 11/05/1393 نزد بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی اردبیل پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:. خانم الناز حسین زاده آزاد به سمت رییس هییت مدیره به شماره ملی 006737XXXX . آقای مهدی استحمامی به سمت نایب رییس هییت مدیره به شماره ملی 146535XXXX . آقای عباداله بکران چرخ به سمت عضو هییت مدیره به شماره ملی 146079XXXX . آقای علیرضا بکران چرخ به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره به شماره ملی 146548XXXX . آقای تورج کیسان به سمت عضو هییت مدیره به شماره ملی 146712XXXX . خانم نسیم روشنی عموقین به سمت عضو علی البدل هییت مدیره به شماره ملی 146542XXXX . آقای هابیل استحمامی به سمت عضو علی البدل هییت مدیره به شماره ملی 146542XXXX که اعضای هییت مدیره برای مدت سه سال و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضای یک یا دو نفر از اعضای هییت مدیره (با ذکر سمت) خانم الناز حسین زاده آزاد سمت رییس هییت مدیره به اتفاق آقای علیرضا بکران چرخ مدیرعامل تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای علیرضا بکران چرخ مدیرعامل (با ذکر سمت) و مهر تعاونی معتبر خواهد بود اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فریبا نصراللهی به شماره ملی 004912XXXX به عنوان بازرس اصلی و خانم مریم چاکری ینگجه به شماره ملی 146735XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش 931021XXXX27209 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی