اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 45455

شناسه ملی: 10380616684

تاریخ ثبت: 1391/05/10

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 22 نفر

تاریخ تاسیس: 1391/05/10

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/05/10:

7,820,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 31/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مزبور اصلاح گردید: موضوع : ساختمان: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی بتنی، فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوار کشی، اجرای پیاده روها رشته کشاورزی: در برگیرنده امور پیمانکاری در زمینه جنگل داری، درخت کاری، بهسازی و اصلاح اراضی، آبخیزداری و آبخوان داری، مالچ پاشی و تثبیت شن روان، عملیات به زراعی، کاشت و برداشت محصولات عمده و استراتژیک، مرتع داری و ایجاد مرتع دست کاشت، ایجاد فضای سبز و نگهداری آن، امور دامپروری شامل (طیور، گاوداری، زنبورداری، گو سفندداری ) رشته راه و ترابری: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی بزرگراه ها، آزاد راه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستم های انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راه های زیر زمینی و سیستم های حمل و نقل(تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی رشته تاسیس ات و تجهیزات : در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تاسیس ات مکانیکی و هیدرومکانیکی، سدها، سیستم های سردکننده ساختمان، تاسیس ات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و انتقال زباله، تاسیس ات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب کوچک، وسایل انتقال (آسانسور و پله برقی ) سیستم های خبر و هشداردهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی (سند بلاست) حفاظت کاتودی، پوشش (لاینیگ) و ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب کوچک در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به اجرای طرح های مرمت بافت ها و محوطه های تاریخی می باشد. مجری طرح های مسکن (ساخت - مرمت - بازسازی ) -شهرک سازی - آماده سازی زمین - خدمات و تاسیس ات شهری - نقشه برداری - انجام امور GIS و نقشه برداری خدمات بازرگانی شامل : تهیه، تولید، توزیع، خرید، فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به شرکت های داخلی و خارجی، ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور، حق العمل کاری، ثبت سفارش، اخذ تسهیلات از کلیه بانک ها و موسسات مالی خصوصی و دولتی جهت شرکت و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در رابطه با موضوع شرکت. تولید - تهیه - فراوری و بسته بندی کلیه محصولات غذایی پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 981106XXXX00265 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 31/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی منتهی به 30 اسفندماه 1397 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت خبرگان پارس پویا به شماره ثبت 1802 و شناسه ملی 103801XXXX8 به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد خرمنی کد ملی 008198XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. -روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 980905XXXX11556 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/01/07:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضا ثابت رییس هییت مدیره و متغیرنایب رییس هییت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 980107XXXX34310 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 31/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت خبرگان پارس پویا شناسه ملی 103801XXXX8 به سمت بازرس اصلی و آقای محمد امین کریمی کد ملی 070246XXXX به سمت بازرس علی ا لبدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موقوفه گوهرشاد بیگم(به نمایندگی علی تیموری) شناسه ملی 140010XXXX8 موقوفه شیخ ملامومن(به نمایندگی محمد مهدی حاجیان نژاد) شناسه ملی 140015XXXX0 موقوفه دهشیب(به نمایندگی هاشم یوسفی) شناسه ملی 140011XXXX2 موقوفه محمدناصرخان ظهیرالدوله(به نمایندگی سعید رضایی) شناسه ملی 140014XXXX3 موقوفه آخوند ملا محمد(به نمایندگی محمد صفر پور) شناسه ملی 140014XXXX4 برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ صورتهای مالی سالهای 1396 مورد تصویب قرار گرفت. ش 971022XXXX77179 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/22:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علی تیموری (به نمایندگی از موقوفه گوهرشاد بیگم) کد ملی 093366XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره آقای محمد مهدی حاجیان نژاد(به نمایندگی از موقوفه شیخ ملامومن) کد ملی 094329XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره و مدیرعامل آقای هاشم یوسفی (به نمایندگی از موقوفه دهشیب) کد ملی 094366XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای سعید رضایی(به نمایندگی از موقوفه محمدناصرخان ظهیرالدوله) کد ملی 090122XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره آقای محمد صفر پور(به نمایندگی ازموقوفه آخوندملا محمد) کد ملی 963993XXXX به سمت رییس هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی شرکت با امضا ثابت مدیرعامل و متغیر رییس یا نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 971022XXXX41731 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/14:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هییت مدیره طبق صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. ش 970414XXXX08297 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 31/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه شرکت منتهی به 30 اسفندماه 1395 مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی آگاهان تراز توس به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد امین کریمی کد ملی 070246XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه قدس جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. ش 970129XXXX05484 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 31/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند 1394 مورد تصویب قرارگرفت. ـ موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت اگاهان تراز توس با شماره ثبت: 853 و شناسه ملی: 103800XXXX8 به سمت بازرس اصلی وآقای سعید رضایی با کد ملی: 090122XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ اعضای هییت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند: موقوفه گوهرشاد بیگم به شناسه ملی 140010XXXX8 با نمایندگی آقای محمد ذاکری به کد ملی 065264XXXX و موقوفه دهشیب به شناسه ملی 140011XXXX2 با نمایندگی آقای رضا طالبیان به کد ملی 562979XXXX و موقوفه شیخ ملامومن به شناسه ملی 140015XXXX0 با نمایندگی آقای محمدمهدی حاجیان نژاد به کد ملی 094329XXXX و موقوفه محمدناصرخان ظهیرالدوله به شناسه ملی 140014XXXX3 با نمایندگی آقای هاشم یوسفی به کد ملی 094366XXXX و موقوفه قطب الدین حیدر به شناسه ملی 140009XXXX7 با نمایندگی آقای غلامرضا کلالی به کد ملی 093442XXXX ـ روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 951102XXXX77320 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/02:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ذاکری (به نمایندگی از موقوفه گوهرشاد بیگم) با کد ملی: 065264XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمد مهدی حاجیان نژاد(به نمایندگی از موقوفه شیخ ملامومن) با کد ملی: 094329XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل و آقای رضا طالبیان (به نمایندگی از موقوفه دهشیب) با کد ملی: 056297XXXX به سمت:عضو اصلی هییت مدیره و آقای هاشم یوسفی(به نمایندگی از موقوفه محمدناصرخان ظهیرالدوله) با کد ملی: 094366XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره و آقای غلامرضا کلالی(به نمایندگی از موقوفه قطب الدین حیدر) با کد ملی: 093442XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی شرکت با امضا ثابت مدیرعامل و متغیر رییس یا آقای غلامرضا کلالی و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 951102XXXX11443 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/06:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/09/1394 وبنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 31/4/1393 به هییت مدیره در خصوص افزایش سرمایه و با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه هییت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ 202 . 000 . 000 . 000 ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده 5 اساسنامه به این شرح اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ 202 . 007 . 820 . 000 ریال منقسم به 202 . 007 . 820 سهم 1 , 000 ریالی بانام که تماماٌ پرداخت شده است. ش 950206XXXX24285 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای محمد ذاکری به کد ملی 065264XXXX به عنوان نماینده موقوفه شیخ ملا مومن جایگزین آقای محمد ابراهیمیان برای باقیمانده مدت تصدی هییت مدیره تا تاریخ 31/4/1395 گردیدند. ش 941113XXXX63781 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 30/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای غلامرضا کلالی کد ملی 093442XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای محمد امین کریمی کد ملی 070246XXXX به سمت بازرس علی ا لبدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 3 ـ صورتهای مالی منتهی به 29/12/1393 به تصویب رسید. ش 940714XXXX91547 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 31/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 صورتهای مالی مربوط به عملکرد منتهی به اسفند ماه 1392 مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ـ 2 موقوفات گوهرشاد، دهشیب، شیخ ملا مومن، محمدناصرخان ظهیرالدوله و قطب به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند ـ 3 آقای محمدامین کریمی به عنوان بازرس اصلی و آقای منصور عرب به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ 4 روزنامه قدس جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. ش 940420XXXX60640 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/20:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علی محمد ترکا بیدختی به نمایندگی از موقوفه دهشیب به عنوان رییس هییت مدیره. ـ آقای محمد ابراهیمیان به نمایندگی از موقوفه شیخ ملا مومن به عنوان نایب رییس هییت مدیره. ـ آقای مسعود صباغیان به نمایندگی از موقوفه گوهرشاد به عنوان عضو اصلی هییت مدیره. ـ آقای محمد جمشید احمدزاده قناد به نمایندگی از موقوفه محمدناصرخان ظهیر الدوله به عنوان عضو اصلی هییت مدیره. ـ آقای مرتضی حقیقی به نمایندگی از موقوفه قطب به عنوان عضو اصلی هییت مدیره. ـ آقای محمد مهدی حاجیان نژاد خارج از اعضای هییت مدیره به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت اعم از چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به عنوان ثابت و امضای متغیر رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 940420XXXX54894 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 10/5/91 شماره ثبت 45455 و شناسه ملی 103806XXXX4 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 10/5/91 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار خراسان آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: ساخت و مرمت اماکن مذهبی و مساجد و بقاع متبرکه عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و کلیه دوایر و سازمانهای دولتی و غیر دولتی اخذ وام و تسهیلات جهت شرکت، شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی انجام کلیه امور خدمات پشتیبانی قابل واگذاری به بخش خصوصی پس از اخذ مجوزهای لازم شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعبه در داخل یا خارج از کشور برگزاری همایش ها و نمایشگاه های مرتبط با موضوعات فعالیت شرکت. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان خراسان رضوی شهر مشهد خیابان آبکوه مقابل پمپ بنزین سعد آباد جنب اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی تالار گردهمایی نور. 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/820/7 ریال منقسم به هفت هزار و هشتصد و بیست سهم 000/1 ریالی که تعداد هفت هزار و هشتصد و بیست سهم بانام می باشد که مبلغ 000/820/7 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 853242 مورخ 19/2/91 نزد بانک ملی شعبه اوقاف پرداخت گردیده است. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای علی محمد ترکابیدختی بسمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ آقای محمد جمشید احمد زاده قناد بسمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای مسعود صباغیان بسمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای محمد ابراهیمیان بسمت عضو هییت مدیره. 5 ـ 5 ـ آقای مرتضی حقیقی بسمت عضو هییت مدیره. 6 ـ 5 ـ آقای محمد مهدی حاجیان نژاد (خارج از اعضا هییت مدیره) بسمت مدیرعامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضا ثابت مدیرعامل و متغیر رییس یا نایب رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای امیر صارمی نیا به عنوان بازرس اصلی. 2 ـ 8 ـ آقای منصور عرب به عنوان بازرس علی البدل. رییس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو واحد ثبتی مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی