اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 541278

شناسه ملی: 14008334607

تاریخ ثبت: 1398/02/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، محله دانشگاه تهران ، خیابان طوس ، خیابان شهید علیرضا حجت دوست ، پلاک 47 ، طبقه اول

کد پستی: 1416635393

تاریخ تاسیس: 1398/02/25

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/02/25:

1,000,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/05/19:

آگهی تغییرات شرکت توسعه ارتباطات هوشمند تبیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 541278 و شناسه ملی 140083XXXX7 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/03/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : با عنایت به مواد 41 و 45 اساسنامه شرکت ، هییت مدیره بخشی از اختیارات خود در ماده 41 اساسنامه به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمودن:: 1 - نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. 2 - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر متفرعات 3 - مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع 4 - اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش ، فرجام، مصالحه ، تعیین وکیل ، سازش ، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری ، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و وکیل ولو کراراً ، تعیین مصدق و کارشناس،اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد،دعوی خسارت استرداد ،دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث،اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن ، تامین مدعی به ، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها ،اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات ا جرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد 5 - تعیین میزان استهلاک ها 6 - تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 7 - دعوت مجامع عمومی عادی فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها . 8 - پیشنهاد هرنوع اندوخته علاوه بر 5 درصد ا ندوخته موضوع مواد 140 و 238 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 9 - پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/02/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سال مالی شرکت از اول دی ماه هر سال شروع و در پایان آذر ماه سال بعد به پایان می رسد وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 990209XXXX47223 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/02/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی 108618XXXX1 به سمت بازرس اصلی و آقای حسن میثمی به کد ملی 008222XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. پ 990209XXXX54560 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله دانشگاه تهران، خیابان طوس، خیابان شهید علیرضا حجت دوست، پلاک 47 ، طبقه اول کدپستی 141663XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 980606XXXX55263 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/25:

تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه ارتباطات هوشمند تبیان در تاریخ 25/02/1398 به شماره ثبت 541278 به شناسه ملی 140083XXXX7 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: ارایه خدمات ایده پردازی، طراحی، مشاوره، اجرا، توسعه، تجاری سازی، مشارکت، خرید و فروش، راه اندازی و پشتیبانی کسب و کار و کارهای کار آفرینانه و نوآورانه مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات، تجارت الکترونیک ـ طراحی و مشارکت در اجرای برنامه های کاربردی، تلفن همراه و سامانه های اینترنتی، طراحی، مشارکت و برنامه ریزی جهت توسعه مراکز رشد و مجتمع های خدمات فناوری خصوصی، مشارکت ریسک پذیر در ایده ها، پروژه ها و شرکت های نوپا ـ عاملیت واگذاری و فروش یا انتقال تکنولوژی ـ اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانک های داخلی و خارجی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و اخذ و اعطای نمایندگی و تاسیس شعبه در داخل و خارج از کشور ـ انجام کلیه عملیات مجاز بازرگانی، شرکت در همایش ها، فعالیت در حوزه ارایه راهکارهای فناوری مبتنی بر فناوری های نوین ـ انجام مطالعات امکان سنجی و تدوین طرح تجاری، بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای. طراحی و تامین نرم افزارهای غیرفرهنگی و غیرهنری مورد نیاز جهت اجرای سیستم های مبتنی بر فناوری های نوین، فعالیت های مجاز اقتصادی اعم از تولیدی، بازرگانی، واردات و صادرات، خدماتی، مشاوره مدیریتی به صورت مشارکت مستقیم و یا مشارکت در ایجاد توسعه، راه اندازی انواع طرح های تولیدی، صنعتی و خدماتی در داخل و خارج از کشور در موضوع شرکت، مدیریت سبد پروژه های فناوری و اداره ی بهینه واحد ها و شرکت های تحت پوشش آتی و توسعه و استفاده از فرصت های ملی و بین المللی، سرویس های امن، سرمایه گذاری و طراحی مدل های تجاری و ساماندهی اطلاعات، مطالعات، فعالیت، خدمات، رویدادها، محصولات، جریانات و امکانات در حوزه فناوری و ارایه کلیه خدمات بر روی بستر های مخابراتی، رایانه ای، الکترونیکی، اینترنتی، ارتباطی در داخل و خارج کشور مشتمل برمطالعه و توسعه، برنامه ریزی، مطالعات راهبردی، نظارت، کنترل، مشاوره، انتقال دانش فنی، اجرا، برنامه نویسی، ممیزی، اطلاع رسانی، پشتیبانی، نگهداری، نصب و راه اندازی، تجهیزات و انتقال تکنولوژی، تحلیل، طراحی، تولید و پیاده سازی، نگهداری، پشتیبانی و بروز رسانی، ساخت، تجزیه و تحلیل آماری و اطلاعاتی تبادل اطلاعات، پیاده سازی طرح های جامع فناوری، نرم افزارها غیرفرهنگی و غیرهنری و سیستم ها، ارایه خدمات ارتباطی، سیستمی، اطلاعاتی، پردازشی، مدیریتی، نظارتی ذخیره و بازیابی، تبادل اطلاعات، انتقال تکنولوژی وفناوری، ارایه تجهیزات و زیر ساخت ها، واردات و صادرات، تهیه و توزیع، خرید و فروش، تولید و بسته بندی، صنعتی سازی مهندسی ساخت تجهیزات و سخت افزار، خدمات پس از فروش، آنالیز و فرآوری، قطعات الکترونیکی و مخابراتی، دانش فنی، امنیت داده و نرم افزار غیرفرهنگی و غیرهنری و سازمان، سامانه های اطلاعاتی، داده های بزرگ، مراکز داده، داده های آماری، پردازش ابری، ارایه خدمات اجرایی و عملیاتی و فنی و مهندسی، ماشین ها و سیستم های اداری، تجهیزات ماهواره ای ویژه شرکت ها، سازمان ها، سیاستگذاران، مدیران و دولت داخل وخارج کشور. ساماندهی منابع و سرمایه گذاری، تولید، تامین، ارایه، توسعه، فروش و بازاریابی (غیرفرهنگی و غیرهنری) خدمات مبتنی بر (آی پی تی وی، وی او دی) در بستر های مخابراتی شامل تلفن همراه، تلفن ثابت، شبکه های ارتباطی ـ مخابراتی، سامانه های اطلاعاتی شامل پیامک، صوت (آی وی آر)، ویدیو، نرم افزارهای غیرهنری و غیرفرهنگی کاربردی (یو اس اس دی) فضای مجازی، انتقال دانش فنی در زمینه الکترونیک، سیستم های رایانش ابری، مرکز تماس، سکوی نرم افزاری غیرفرهنگی و غیرهنری و مشاوره طراحی مهندسی نگهداری بهره برداری از شبکه های مخابراتی، خدمات سلامت الکترونیک، دورا سلامت، همراه سلامت، اپراتور مجازی، اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، واقعیت افزوده، ارزش افزوده تلفن همراه، مرکز داده، تحلیل داده، باشگاه مشتریان، برگزاری و شرکت در همایش ها، سمینارها، نمایشگاه ها، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت های رایانه ای، ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی داخلی و خارجی، سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت ها، دریافت وام و تسهیلات مالی و اعتباری اعم از ارزی و ریالی مرتبط با موضوع شرکت در عرصه داخلی و خارجی. حمایت از ایده ها، شتابدهنده و تسهیل گر خدمات. نمایشگاه های داخلی و بین المللی، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، دانشگاه تهران، خیابان طوس، خیابان شهید علیرضا حجت دوست، پلاک 47 ، طبقه همکف کدپستی 141663XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1XXXXXXXX0 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 350000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 23/63180 مورخ 10/02/1398 نزد بانک ملت شعبه کیوان با کد 63180 پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هییت مدیره آقای امیرحسین مددی به شماره ملی 007769XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای محمدحسین کاشی پزها به شماره ملی 008377XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال فرهنگی هنری تبیان نور به شناسه ملی 101005XXXX7 و به نمایندگی کمیل خجسته باقرزاده به شماره ملی 093809XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای حسن میثمی به شماره ملی 008222XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای بهرام سنجری به شماره ملی 303158XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ 980225XXXX65623 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی